Leon Trotski: “De revolutie is in gevaar”

Na de Juli-demonstraties van 3 tot 5 juli in de hoofdstad Petersburg werden de Bolsjewiki en andere marxisten zwaar vervolgd en hard onderdrukt. De reactionaire krachten verzamelden en versterkten zich, een militaire staatsgreep leek aanstaande. Deze ontwikkelingen werden door Leon Trotski geanalyseerd in het blad Vpered (Voorwaarts) nummer 7, 25 juli 1917. Voor het eerst in het Engels vertaald door Pete Dickenson, in het Nederlands door Peter den Haan. Een verkorte versie van dit artikel is eerder verschenen in Socialism Today nr.210, magazine van de Socialist Party (Engeland en Wales).

De Revolutie is in gevaar- maar alleen van die kant waar ze werkelijk door bedreigd kan worden, van de zijde der contrarevolutie. Alle geruchten dat de contrarevolutie kan binnenkomen of binnenkomt door het ‘Bolsjewistische lek’ zijn in de praktijk inhoudsloze onzin. Op zijn best zou het kunnen betekenen dat de contrarevolutie altijd bereid is misbruik te maken van een of andere misstap van de revolutionaire partij. Maar de spil in dit verhaal is en blijft de contrarevolutie, haar klassensamenstelling, haar belangen, voornemens en kracht.

De contrarevolutie bestaat vooral uit de Monarchie, de Bureaucratie (die van de Overheid en van de Kerk), het oude officierencorps, de adel, de Abdijen en, als laatste, de imperialistische bourgeoisie en haar neefje, de Europese diplomaten....

Lees het volledige artikel hier: https://revolutie1917.com/2017/07/25/leon-trotski-de-revolutie-is-in-gevaar/