Home » Activisme » 2016 » * * Inheemse organisaties eisen opkuis van “Homegrown” radioactieve pollutie crisis

* Inheemse organisaties eisen opkuis van “Homegrown” radioactieve pollutie crisis

cleanupthemines@gmail.com

www.cleanupthemines.org

 

Protest aan EPA hoofdkwartier in Washington DC

15.000 achtergelaten Uranium mijnen moeten opgekuist worden!

 

“Wij zijn de kanaries van de mijnwerkers”

 

Door Klee Benally

Bron Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/01/indigenous-organizations-demand-clean.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Washington DC- Op donderdag 28 januari om 12,30u verzamelden zich vertegenwoordigers van inheemse organisaties van de Southwest, Northern Great Plains, en supporters zich in een “no nukes” protest tegen radioactieve pollutie dat veroorzaakt wordt door 15.000 achtergelaten uranium mijnen (AUMs) die een toxische bedreiging vormen in de VS.

De demonstratie had plaats voor het hoofdkwartier van Environmental Protection Agency (EPA). De demonstranten eisten een onmiddellijke opkuis van deze gevaarlijke sites, de bescherming van inheemse sacrale plaatsen tegen uranium ontginning, en interventie in gemeenschappen waar drinkwater vergiftigd is door radioactieve besmetting.

De groepen beschuldigden de EPA van nalatigheid in het aanpakken van deze zware toxische bedreigingen die de volksgezondheid, landen en waterwegen aantasten.

Charmaine White Face

 

“ Native Amerikaanse volken van Noord Amerika zijn de kanaries van de mijnwerkers voor de Verenigde Staten;die de wereld proberen wakker te schudden voor de gevaren van radioactieve pollutie,” zei Charmaine White Face van de organisatie ‘Defenders van de Black Hills’ van Zuid Dakota.

Zuid Dakota heeft 272 AUMs die waterwegen zoals de Cheyenne Rivier vergiftigen en sacrale sites ontwijden.

Een schatting van 169 AUMs zijn gesitueerd binnen 50 mijlen van Mount Rushmore waar jaarlijks miljoenen toeristen blootstelling aan radioactieve pollutie riskeren.

Inheemse gemeenschappen worden onevenredig getroffen daar 75% van AUMS zich op federaal en tribale gronden bevinden.

Een meerderheid van AUMS zijn gesitueerd in 15 westelijke staten met de potentiële impact op meer dan 50 miljoen mensen.

Harold One Feather

 

Van de 272 AUMs in Zuid Dakota is er slechts één, de Ripley Pass Mine die zich op grond van de US Forest Service bevindt, opgekuist, maar het hele proces werd onvoldoende genoemd en men maakt zich zorgen over het regeneratie budget.

“ Ik vraag me af of, met het resterende bedrag van de $179 miljoen regeneratieovereenkomst, waarvan de USFS zegt dat lokaal getroffen gemeenschappen in staat zullen zijn het overschot te gebruiken voor gemeenschapsprojecten en opleidingen voor vervanging van het gebruik van de grote rivier die in de Missouri rivier vloeit. De rivier is verwoest door deze radioactieve genocide

Buiten het EPA hoofdkwartier scandeerden de activisten, “ Radioactive Pollution Kills!”, “No More Churchrock Spill, No More Fukushima”, en “Clean Nuclear is a deadly lie!” als reactie op het “Schone kerncentrale plan” dat kernenergie promoot.

Een grote banner, waarop “Radioactive Pollution Kills” met de afbeelding van een mijnwerkers- kanarievogel en het radioactieve waarschuwingssymbool werd binnen het hoofdkwartier gedropt.

 

Van 25 tot 28 januari zijn vertegenwoordigers van ‘Clean Up the Mines,’ Defenders of the Black Hills, Dine’ No Nukes, Laguna en Acoma Coalition for e Sage Environment & Multicultural Allikance for a Safe Environment, en Indigenous World Alliance, samengekomen in Washington DC met congresleden, ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van Agricultuur en EPA .

De ‘Clean Up The Mines!’ campagne is gericht op de goedkeuring van de ‘Uranium Exploration and Mining Accountablility Act’ (wet op aansprakelijkheid) die kan waarborgen dat alle AUMs opgekuist worden.

Het wetsontwerp werd twee jaar geleden ingediend bij congreslid Raul Grijalva (D-AZ) en is nog steeds niet voorgelegd aan het congres.

Op dit moment bestaat er geen uitgebreide wet, die de opkuis eist van al deze gevaarlijke verlaten uranium mijnen en die corporaties en de federale regering belet van het af te stappen zonder de verantwoordelijkheid op te nemen voor het blijvende leed dat zij veroorzaakten.

“ Dit is een onzichtbare nationale crisis. Miljoenen mensen in de Verenigde staten worden dagelijks kenbaar als slachtoffers van nucleaire straling,” zei Mevr.White Face, “ Blootstelling aan radioactieve pollutie is gekoppeld aan kanker, genetische afwijkingen, Navajo Neuropathy (zenuwziekte), en stijging van sterfgevallen.

Wij demonstreren vandaag aan de EPA omdat wij geloven dat, wanneer meer Amerikanen zich bewust worden van deze ‘homegrown’ pollutie, er iets kan gedaan worden om alle mensen en het milieu te beschermen.

Op deze meetings in DC werden niet alleen de AUMS besproken,maar ook radioactieve pollutie van koolstof, koolrook, en in het water.

Hiermee werd de nood aan wijzigingen in de Clean Water Act en de Clean Air Act duidelijk,” aldus Mevr. White Face.

Petuuche Gilbert

 

“ De VS schenden hun eigen regeringsbesluiten en wetten die bedoeld zijn voor de bescherming van gebieden die sacraal zijn voor Native Amerikanen, door het toepassing van de General Mining Act 1872,” zei Petuuche Gilbert van de Laguna Acoma Coalition for a Safe Environment & President of the Indigenous World Association, “ De VS discrimineert inheemsen wanneer ze ontginningen toelaten op deze gronden.

In het bijzonder scheden zij: Executive Order 13007, Executive 13175, the American Indian Religious Freedom Act, the Religious Freedom Restoration Act, en de VN Verklaring over de rechten van inheemse volken.

“ door het toepassen van een veroudert, racistisch beleid dat kolonialisme promoot zoal de mijn wet van 1872.”

Leona Morgan

 

“ Inheemsen uit het hele land zullen verder onderdrukt blijven, en wij zullen verder gaan met te eisen dat ons land terug naar ons komt in zijn oorspronkelijke staat, in de staat zoals het voor de kolonisatie door de Verenigde Staten was.” Stelde Leona Morgan van Dine’ No Nukes.

“De hoeveelheden mijnafval van ‘United Nuclear Corporation ‘ in 1979, ten noorden van Churchrock, New Mexico, liet een enorme radioactieve contaminatie achter die mensen die stroomafwaarts wonen nog steeds in hun drinkwater krijgen. Een gemeenschap van voornamelijk Navajo in Sanders, Arizona werd blootgesteld aan twee keer de wettelijke limiet dat voor uranium toegelaten is met hun ‘tap-this’, is misdadig!” zei Morgan.

‘Dine’ No Nukes’ is een collectief dat zich toespits op het bewust maken van de gehele Navajo bevolking over de problemen gecreëerd door ‘US Atomic Energy Commision’, en van de voortdurende en nieuwe bedreigingen van de kernindustrie.

Tommy Rock

 

Tommy Rock, lid van Dine’ No Nukes en afgestudeerd in de staat van Arizona verklaarde dat de watercrisis in Flint, Michigan sterk overeenstemde met een crisis nabij de Navjao Natie in Sanders, Arizona. “De regelgevende agentschappen reageerden met de nationale garde van het leger op pad te sturen om flessenwater te leveren een de gemeenschap van Flint. Echter, de kleine gemeenschap van Sanders; dat ook overwegend een inheemse gemeenschap is die niet in het reservaat leven worden door diezelfde agentschappen of wettenmakers en de media in de steek gelaten.” verklaarde Rock die aan een recente studie gewerkt heeft dat niveaus van uranium in het drinkwater systeem van de residenten en een lagere school in Sanders aan het licht bracht.

Rock gaat verder “Hetzelfde kan gezegd worden over twee Lakota reservaten. Pine Ridge en Rock Creek, Standing Rock Reservaat, die nog geen enkele hulp hebben gekregen.

Dit is exemplarisch voor de tegenstrijdigheden tussen de US EPA regio over hulp aan inheemse gemeenschappen vergeleken met niet-inheemse bevolking die hetzelfde probleem met toegang tot veilig drinkbaar water hebben.”

Mr.Rock wil dat de gemeenschap van Sanders wordt opgenomen in het tweede ‘5-jaar Clean Up plan’ en een wijziging aan de Clean Water wet.

”Nog een probleem voor drinkbaar water is dat de mijnindustrie de rivieren vervuild. Zij leggen de Clean Water wet naast zich neer omdat daar niets over radionuclides (radioactieve isotoop) in vermeld staat. Dat moet aangepast worden zodat de bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de degradatie aan de waterkeringgebieden. Dit kan ook voordelig zijn voor US EPA omdat zij de fondsen niet hebben om elke vergiftigde rivier door de mijnindustrie en andere commerciële industrieën op te kuisen,” aldus Mr.Rock

 

“ Deze uranium mijnen veroorzaken radioactieve besmetting, en al de bewoners in hun omgeving worden slachtoffers van nucleaire radiatie.”

“New Mexico en de federale overheden hebben te weinig fondsen beschikbaar gesteld voor wijdverspreide opkuis en maar af en toe worden oude mijnen gesaneerd. Het is de plicht van de overheden van New Mexico en de Verenigde Staten om deze radioactieve mijnen op te kuisen, en verder onderzoeken te verrichten naar de effecten van radioactieve vergiftiging.

De MASE en LACSE organisaties verzetten zich tegen nieuwe uranium mijnen en eisen dat de achtergelaten mijnen opgekuist worden,” zei mr. Gilbert.

“ De Gold King Mine spill in 2015 was een wake-up call en bracht de gevaren van verlaten mijnen onder de aandacht, maar er zijn op dit moment meer dan 15.000 toxische uraniummijnen in de Verenigde Staten waar niets mee gedaan wordt,” zei Mevr.White Face. ”Al meer dan 50 jaar vergiftigen deze gevaarlijke sites het land, de lucht, het water en nationale monumenten zoals Mt.Rushmore en de Grand Canyon.

Ieder van deze duizenden verlaten uranium mijnen is een potentieel Gold King Mijn ramp, met daarbij nog eens de bedreiging van radioactieve pollutie.

Voor onze gezondheid, de gezondheid van lucht, land & water kunnen wij dit niet laten gebeuren.”

De delegatie werd gesteund door Piscataway Nation en DC area organisaties zoals Nipponzan Myohoji Temple, Popular Resistance, Movement Media, La Casa, NIRS, & the Peace House.