TEKEN PETITIE TEGEN RACISME EN POLITIEGEWELD IN ANTWERPEN

Door Ed Steffens : http://aff.skynetblogs.be

21 maart 2017

De Standaard pakte vanmorgen op haar voorpagina uit met de racistische, seksistische en meer gore praat in een WhatsApp-groep van een 25-tal leden van de Antwerpse politie die instaan voor de bewaking en het transport van gevangenen. Lachen met gedetineerden, geweld verheerlijken, verwijzen naar Hitler… het kon allemaal in de WhatsApp-groep (zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170319_02788831).

Er is een intern onderzoek over de zaak opgestart bij de Antwerpse politie, maar schijnbaar heeft dat pas onlangs tot conclusies geleid. Het parket is niet op de hoogte gebracht van de conversaties in de What’sApp-groep, ook niet als daaruit blijkt dat bijvoorbeeld “eens geroefeld (werd) in de onderzoeksrechter zijnen bureau”, dit “roefelen” bijzonder hardhandig gebeurde “en dan onderzoeksrechter maar lachen…” 

De WhatsApp-groep werd pas opgedoekt in april 2016 omdat bekend geraakte dat de leden zich ook bezighielden met het beschimpen van hun collega’s. Twee hiërarchische oversten waren nochtans al eerder op de hoogte van wat er in de WhatsApp-groep met elkaar uitgewisseld werd.
Aan De Standaard wilde de politie enkel zeggen dat tegen één politieagent een “ordemaatregel” is getroffen. Meer wilde men er niet over kwijt. Vanavond heeft een politiewoordvoerder aan de regionale televisiezender ATV verduidelijkt dat één politieman twee weken geleden is overgeplaatst, en tegen vier een tuchtprocedure is opgestart. Slechts één man overgeplaatst? Pas twee weken geleden? Slechts vier tuchtprocedures? Volgens een persmededeling van de Antwerpse politie zouden in de WhatsApp-groep zowel leden van de Antwerpse politie als leden van het veiligheidskorps van de federale overheidsdienst Justitie actief geweest zijn, wat het onderzoek naar de zaak bemoeilijkt zou hebben.


Het is niet de eerste keer dat racisme bij de Antwerpse politie bekend geraakt.

AFF-info/Verzet, tweemaandelijks blad van het Antifascistisch Front (AFF), bracht in december 1996 verslag uit van de ervaringen van een criminologe die tussen november 1995 en maart 1996 op stap ging met de Antwerpse politie in oud-Borgerhout en de Antwerpse wijk Stuivenberg. Na een evenwichtige schets van de problemen bij de migranten(jongeren) en de politie, kwam de criminologe tot de conclusie: “In het Antwerpse politiekorps heb ik gemerkt dat discriminatie niet gesanctioneerd doch eerder toegejuicht wordt door een aantal collega’s. Ook de leiding treft geen maatregelen.”
In 1995-1996 was Leona Detiège (SP.A) burgemeester en dus hoofd van de Antwerpse politie. Na haar kwamen Patrick Janssens (SP.A) en Bart De Wever (N-VA) aan het hoofd van stad en politie in Antwerpen, maar de kanker van racisme en discriminatie bleef voort woekeren bij de Antwerpse politie.


Om het bij de recente geschiedenis te houden: in mei-juni 2014 bracht De Standaard een artikelenreeks over racisme bij de Antwerpse politie. Aanvankelijk wilden stadsbestuur noch politiekorps reageren. Uiteindelijk zei burgemeester Bart De Wever: "Het stadsbestuur veroordeelt elke vorm van racisme en discriminatie, in het bijzonder vanwege de politie die de wet moet handhaven. Het probleem is al langer bekend en we komen al van ver de voorbije jaren, maar we zijn er duidelijk nog lang niet."

Met welke metingen aangetoond wordt dat er een positieve evolutie is, werd niet verduidelijkt (zie: http://aff.skynetblogs.be/…/racisme-bij-politie-artikelenre…).
Samen met het racisme en de discriminatie is er ook de toegenomen arrogantie bij de politie sinds Serge Muyters politiekorpschef en Bart De Wever burgemeester is in Antwerpen.

Op de AFF-blog hebben we daar meer dan eens over gerapporteerd. Toen dat in februari 2016 ook door politici aangekaart werd na een politie-inval bij café Kiebooms aan het De Coninckplein (zie: http://aff.skynetblogs.be/…/1

-het-incident-teveel-voor-de-a…) reageerde burgemeester Bart De Wever met:

“De oppositie brengt de politie in diskrediet (zie: http://aff.skynetblogs.be/…/2

-reactie-de-wever-oppositie-br…). Volgens De Wever liep er telkens niets mis bij de Antwerpse politie.
Een maand later, in maart 2016, geraakte bekend dat een aantal Antwerpse politieagenten zich sinds 2002 als ‘De Bende van Mega Toby en Sproetje’ bezig hielden met het opsporen van mensen zonder geldige verblijfspapieren… om hen geld en bezittingen af te troggelen. Vier jaar lang. Advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten Jos Vander Velpen verzamelde nog een aantal bijkomende getuigenissen van slachtoffers van ‘Mega Toby en Sproetje’, maar intussen is niets meer gehoord over deze zaak.
We beweren niet dat al deze zaken in de doofpot gestopt worden. Er is een plan uitgerold om het racisme bij de Antwerpse politie aan te pakken, maar de politie zou wel sneller en doortastender kunnen optreden dan nu gebeurt. Het is dan ook aan te bevelen de petitie te tekenen die Groen intussen lanceerde. Stop racisme en politiegeweld: http://www.antwerpenplus.be/racisme.


Update: In een interview met Gazet van Antwerpen, gepubliceerd in de krant van 21 maart 2017, ontkent politiekorpschef Serge Muyters dat getreuzeld is om in te grijpen. Volgens hem is de WhatsApp-groep in april 2016 op eigen initiatief van de betrokkenen stil gelegd, werd de politietop pas in september 2016 geïnformeerd over het bestaan van de WhatsApp-groep en kreeg ze slechts in oktober 2016 een uitprint van de conversatie in de WhatsApp-groep – waarna de dienst Intern Toezicht onmiddellijk opdracht werd gegeven een en ander uit te klaren.
Het blijft raar dat echt niemand met enige hiërarchische verantwoordelijkheid eerder op de hoogte zou geweest zijn van het bestaan van de WhatsApp-groep. Alleszins is er een schril contrast tussen het schaarse commentaar dat de politietop wilde geven vooraleer de inhoud van de WhatsApp-gesprekken gepubliceerd werd door De Standaard, en de uitgebreidere uitleg die men vierentwintig uren later plots wil geven. Om de critici van Groen en SP.A ongelijk te geven, komt men af met een breedvoerige uitleg; onmiddellijk duidelijkheid verschaffen was er niet bij.
Het Laatste Nieuws meldt in de krant van 21 maart 2017 dat een nieuwe WhatsApp-groep is opgestart die nog steeds actief is. "We hadden vorig jaar dan ook niet de indruk dat onze commissaris zwaar tilde aan de racistische en seksistische conversaties", getuigt een politieagent. "Verder dan 'mannekes, past een beetje op' ging het niet. Het delen van obscene boodschappen en filmpjes is nooit gestopt. En agenten die daar niet mee konden lachen, zijn gewoon uit de WhatsApp-groep gegooid."

Wordt dus toch nog vervolgd.

Teken de petitie hier:

http://www.antwerpenplus.be/racisme.