* NAVAJO COAL MINE- URGENTIE MOTIE AFGEWEZEN

Door: By Shiloh Hernandez, Western Environmental Law Center 

Colleen Cooley, Diné Citizens Against Ruining Our Environment 

Mike Eisenfeld, San Juan Citizens Alliance

Taylor McKinnon, Center for Biological Diversity 

Nellis Kennedy-Howard, Sierra Club 

Rachel Conn, Amigos Bravos 

 

Bron : Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/04/10th-circuit-court-rejects-navajo-coal.html

 

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Denver- Twee dagen nadat een federaal districtshof steenkoolontginning binnen een pas uitgebreid gebied van New Mexico’s Navajo Mine had stilgelegd, legden mijnexploitanten een urgentie motie voor aan het 10th Circuit Court of Appeals met de vraag om de steenkoolontginning te mogen hervatten.

Het beroepshof heeft donderdag die motie verworpen, omdat de eigenaar van de Navajo mijn, de Navajo Transitional Energy Companyniet de vereiste bewijzen kon leveren” om hun verzoek tot het herstarten van steenkoolontginning te rechtvaardigen.

 

Het bevel dat de aanzet gaf voor de urgentie motie werd op 6 april ondertekend door rechter John L. Kane .

Het bevel van rechter Kane bracht evenwicht in economische, volksgezondheid, milieu en andere openbare belangen, door het verwerpen van een beslissing uit 2012 van de ‘US Office of Surface Mining Reclamation and Enforcement’ (OSM) voor uitbreiding van de Navajo mijn.

De rechter heeft de ontginning in het uitbreidingsgebied, bekend als “Area IV”, stilgelegd in afwachting van een nieuwe milieustudie die de impact van kwikpollutie door koolverbranding voor elektriciteit, op de volksgezondheid en het milieu naar behoren evalueert.

Aanklagers in de rechtszaak zijn: Diné CARE, San Juan Citizens Alliance, Amigos Bravos, Center for Biological Diversity and Sierra Club.

Zij worden vertegenwoordigd door de Western Environmental Law Center. 

 

 

Background

Navajo Mine bevindt zich in San Juan County, N.M., op de Navajo Nation.

De ‘Four Corners’ krachtcentrale, die uitsluitend kolen van de Navajo Mine verbrandt, werd in 1962 gebouwd en voorziet California, Arizona, New Mexico en Texas van elektriciteit.

Historisch was de Four Corners krachtcentrale, de grootste door kolen aangedreven centrale, de bron van stikstofoxiden (NOx) in de Verenigde Staten.

NOx wordt in verband gebracht met luchtwegenaandoeningen, hartaanvallen en beroertes.

In de laatste jaren heeft Four Counters de NOx pollutie aangepakt door een kwart van zijn kolencapaciteit te verminderen.

Ondanks deze stap in de goede richting vergiftigen 1.500 megawatts van koolverbranding nog steeds de gemeenschappen en het milieu, en belemmert het de inspanningen voor transitie van schone energie.

De juridische procedure onder de National Environmental Policy Act (NEPA), vecht de beslissing aan van de Office of Surface Mining (2012) voor de uitbreiding van strip- mining operaties door 714 acres (2 889 455.49 m2) om Four Corners van steenkool te voorzien na 2016.

Die uitbreiding werd voorgesteld in de nasleep van Dine’ Care v. Klein (Diné CARE) 747 F. Supp. 2d 1234 (D. Colo. 2010).

 

In die zaak besliste het US Districtshof voor het District van Colorado dat een voorgaand voorstel voor strip -mining van de 3.800 acres (15 378 054.4 m2) van Area IV North een overtreding was van NEPA en gaf het bevel aan OSM om zijn analyse te herzien onder de NEPA.

 

De beslissing in maart 2015 wentelde de kwikpollutie af.

Kwik pollutie is een krachtig neurotoxine.

Vanwege de kwikpollutie afkomstig van zowel de Navajo Mine als van Four Corners, raden Colorado en New Mexico ten stelligste visconsumptie in het gebied af.

Federale studies tonen aan dat in 64 percent van de bedreigde Colorado pikeminnow (karper) in de San Juan rivier, er in verschillende lagen van de spiermassa kwik aangetroffen werd dat de oorzaak is van de vermindering van de voortplanting .

Daarenboven creëren de Navajo Mine en Four Corners ernstige klimaat, gezondheid en ecologische problemen.

Kort nadat OSM de 2012 uitbreiding van de Navajo steenkoolmijn goedkeurde, werd een andere milieubeoordeling ingelei