ARM THE SPIRIT!

 

 

 

 

 Arm The Spirit – A Woman’s Journey Underground and Back by Diana Block.

 This book is dedicated to all those — known and unknown, inside prisons around the globe — who each day arm their spirits, fighting to hold on to the understanding that a wall is just a wall/and nothing more at all. Despite prisons, gulags, and detention camps, the struggle for a different world continues.

I have been locked by the lawless.

Handcuffed by the haters.

Gagged by the greedy.

And, if I know any thing at all,

It’s that a wall is just a wall

And nothing more at all.

It can be broken down.

Assata Olugbaba Shakur

 

Assata Olugbaba Shakur, (°1947) voormalig lid van Black Panther en Black Liberation Army werd in 1977 veroordeeld voor de dood van New Jersey soldaat Werner Foerster tijdens een shoot- out op de New Jersey Turnpike.

In de jaren 1970 werd ze in verschillende VS gevangenissen opgesloten.

In 1979 slaagde ze erin te ontsnappen en ze kon in 1984 naar Cuba vluchten waar zij politiek asiel kreeg en tot vandaag nog steeds als vrije activiste leeft.

Shakur werd als lid van de Black Panther beweging een der doelwitten van het beruchte COINTELPRO dat zijn pijlen richtte op Black Panther, Black Liberation Army, American Indian Movement en andere mensen- en burgerrechten bewegingen. (*)

 

 

Aan het hoofd van Shakur’s verdedigingsteam stond mensenrechten activist  William Kunstler, (geb. 1919- d. 4 sept. 1995)

Kunstler heeft ook de verdediging op zich genomen van AIM- sters Russel Means,  Butler en Robideau en Leonard Peltier.

Sinds 2 mei 2005 heeft het FBI Shakur geclassificeerd als ‘Binnenlands Terrorist’ en loofde  1 miljoen dollar beloning uit voor haar arrestatie.

Op 2 mei 2013 voegde het FBI haar toe aan hun lijst van ‘meest gezochte terroristen’. Zij was de eerste vrouw die zo genoemd werd.

Diezelfde dag heeft de New Jersey minister van justitie de beloning voor haar arrestatie opgetrokken tot 2 miljoen dollar.

(*) COINTELPRO: Een letterwoord voor Counter Intelligence Program; dit was een serie van geheime en illegale projecten uitgevoerd door het FBI om politieke organisaties te controleren, te infiltreren en schade toe te brengen.

 

“COINTELPRO 101” brengt de vuile oorlog van het US regering in de jaren 1950, 60, 70 aan het licht. Cointelpro staat voor het officiële FBI COunter INTELligence PROgram dat uitgevoerd werd om leiders van sociale bewegingen te schaduwen en te elimineren, en om deze bewegingen kapot te maken. De film gaat over een lange periode van intensieve onderdrukking en trekt relevante lessen voor hedendaagse en toekomstige bewegingen.

 

De docu COINTELPRO 101 is in het bezit van NAIS en mag publiek gescreend worden. NAIS zal de film alvast vertonen (op klein scherm) in hun stand op Manifiësta op zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 in Bredene.


NAIS activists/ Women Against Fascism/Racism,Antwerp, salutes all women and men of the world who struggled and still struggles for justice against capitalism, Racism and fascism!