Anti- Fascistisch Front (toen)

Als wij niet willen falen

Dan schoppen we dat janhagel van de straat

Maar dan mogen wij niet langer dralen

Want morgen is het misschien alweer te laat

Wel ontwaak dan verworpen der aarde

hebben jouw idealen dan geen enkele zin......

(Uit: Als de socialisten slapen van Lode De Ceuster - toen: De zingende Dokwerker)

'Brosjures' en 'Pamfletten' van het AFF

 

* Klik op de tekst en afbeeldingen om te vergroten!

* Het was niet altijd 'koek en ei' in het AFF,

Soms was het 'koekenbak'!

Hieronder: motie van wantrouwen en Enkele feiten - 4 oktober 1978

door Aktiekomitee Neefsteeg (AKON)

Oéps, dat was dan weeral eens van onze lever....

Onze 'pamfletten' werden op het grijze recyclagepapier van Oxfam getypt!

 

 

* Draag de Rode driehoek...... nu ook!

Uit AFF-INFO VERZET

Tweemaandelijks tijdschrift van het anti-fascistisch front

oktober- januari '92-'93

Draag de rode driehoek nu ook!

Te bestellen bij:

www.blokbuster.be

www.denaisgazet.be