Extreemrechts verhindert meeting aan Ugent – reactie Actief Linkse Studenten

DOOR BLOKBUSTER:http://blokbuster.be/nl/?p=7974

Vorige donderdag kwamen leden van KVHV een meeting van de ALS verstoren en de aanwezigen intimideren. We schreven een open brief aan de rector en willen iedereen vragen om die door te sturen naar rector Anne De Paepe via rector@ugent.be met een kopie naar actieflinksgent@hotmail.com. Deel dit vooral massaal en tot donderdag!

Open Brief van de Actief Linkse Studenten (ALS) aan het bestuur en de studenten van de Ugent

Stop rechtse intimidatie aan de Ugent!

Op donderdagavond 5 maart had ALS-Gent een meeting voorzien in een leslokaal in de Blandijn. Het doel van de meeting was om in detail de eerste periode van de linkse regering in Griekenland te bespreken en meer algemeen de groeiende mogelijkheden en kansen voor links in Europa. Dit was blijkbaar niet naar de zin van extreemrechts. Eerder op de week probeerden leden van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) een soortgelijke meeting in Leuven te verstoren. Onder het mom dat ze kwamen ‘discussiëren’ wilden ze alle aanwezigen filmen en de bijeenkomst verstoren. Het gaf de Gentse afdeling van KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) de inspiratie om hetzelfde te doen met een 20-tal militanten. Ze kwamen in vol ornaat, met petjes en lintjes, naar het lokaal waar de meeting voorzien was.

Ook nu werd het excuus gebruikt dat ze kwamen ‘debatteren’. Blijkbaar is ‘debatteren’ volgens KVHV iets wat je doet door jezelf met 20 mensen en camera’s uit te nodigen om het vervolgens op agressieve wijze enkel over de zogenaamde openbaarheid van het ‘debat’ te hebben waarmee meteen de eigen inbreuken op het recht op privacy worden toegedekt. Er werd geen rekening gehouden met de uitdrukkelijke wens van verschillende leden van ALS om niet gefilmd te worden. De opnames werden niet gestopt en er verscheen een montage van de beelden met vermelding van twee namen van ALS-leden op de blog van KVHV en op sociale media. KVHV kwam duidelijk niet om te debatteren maar enkel om te intimideren en ging meteen over tot een flagrante schending van het recht op privacy van de aanwezige ALS-leden. Uiteraard hebben we dit niet aanvaard. De security kwam ter plaatse maar de KVHV’ers weigerden te vertrekken. Hierop besloten we om de meeting af te lassen. Ons democratisch recht op vereniging werd ons ontzegd door de intimidatie van extreemrechts. Onder het mom van ‘debat’ wordt ons democratisch recht op een echt debat ingeperkt.

De Actief