Stop de VS blokkade tegen Cuba!

Eind oktober-begin november 2017 bespreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 26ste keer een resolutie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba. Al vele jaren stemmen alle landen tegen de blokkade, met uitzondering van slechts twee landen, de Verenigde Staten en Israël.

 

Sinds de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba begin juni van dit jaar haar werkzaamheden hervatte, hebben al ruim 40 organisaties zich hierbij aangesloten. Samen vragen we dat de Verenigde Staten een einde stelt aan de meer dan 50 jaar durende blokkade, die de sociaaleconomische ontwikkeling van Cuba zwaar bemoeilijkt.

Ook NAIS heeft zich hierbij aangesloten.

Sinds de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba hersteld zijn, is een groot deel van de publieke opinie ervan overtuigd dat de blokkade gestopt is. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Niettegenstaande enkele bescheiden maatregelen onder Obama blijven de wetten van de blokkade van kracht en wegen ze zwaar door op het dagelijks leven van de Cubanen. Trump heeft al aangekondigd de blokkade weer strikter toe te passen.

Juist daarom is het meer dan ooit nodig om onze steun voor de definitieve opheffing van de blokkade uit te spreken en roepen we iedereen op om de petitie mee te onderschrijven. Op die manier willen we de Verenigde Staten laten zien dat zij wat de blokkade tegen Cuba betreft, alleen staan.

Sinds het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten groeide de indruk dat de betrekkingen tussen beide landen genormaliseerd zijn. Nochtans, niettegenstaande enkele bescheiden stappen zijn deze betrekkingen verre van ‘normaal’.

Inderdaad, de economische, commerciële en financiële blokkade van Cuba door de Verenigde Staten is nog steeds van toepassing, nu reeds meer dan 55 jaar.

Men kan uiteenlopende meningen hebben over Cuba, maar dit belet niet dat we ons kunnen verenigen om de blokkade te veroordelen en de opheffing ervan te eisen. Zij beperkt immers de ontwikkeling van het land en belemmert een beter levenspeil voor de bevolking van het eiland.

Daarom eisen wij de stopzetting van de blokkade, een onaanvaardbare inbreuk op de waardigheid en het leven van het Cubaanse volk.

Link naar de petitie hier:http://coordination-pour-la-levee-du-blocus-de-cuba.webnode.be