Racisme stoppen door actieve strijd tegen alle vormen van verdeeldheid

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8562

3 augustus 2016

Een jongere met een migratie-achtergrond kwam om het leven bij een ongeval en tientallen racisten stonden meteen klaar om op de meest ranzige wijze op zijn graf te dansen. Indien in het kader van de strijd tegen radicalisering nog eens gezocht wordt naar mensen die dansen nadat doden gevallen zijn, dan zal dit een pak eenvoudiger zijn. Of gelden ook hier twee maten en twee gewichten? De discussie na het overlijden van de Genkse tiener Ramzi toont nogmaals aan dat de strijd tegen racisme verre van gestreden is. Wat kunnen we hiertegen doen?

Toename racisme

Om tegen deze nieuwe opmars van racisme te kunnen strijden, moeten we begrijpen hoe het ontstaat en ontwikkelt. Er is al enige tijd in heel Europa een toename van racisme en dit op verschillende vlakken.

Regeringen en gevestigde partijen proberen hun falen op sociaal vlak te verbergen achter een retoriek die vluchtelingen verantwoordelijk stelt voor niet alleen de vluchtelingencrisis maar zowat alle andere vormen van crisissen. Staat de sociale zekerheid onder druk? Dan komt dit niet door de jarenlange onderfinanciering ervan omdat er nu eenmaal geen middelen waren nadat alles cadeau gedaan was aan de grote bedrijven. Neen, het komt door de vluchtelingen. Onbetaalbare huisvesting in de grote steden? Niet het gevolg van een gebrek aan investeringen in sociale huisvesting, maar het resultaat van de komst van vluchtelingen. En zo kunnen we nog even doorgaan.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter: een kleine toplaag is obsceen rijk terwijl de grote meerderheid van de bevolking het moeilijker krijgt om zijn levensstandaard in stand te houden. Dit is een logisch gevol