* 25 JUNI 2015 CONVENTIE VAN STEUNGROEPEN VAN LEONARD PELTIER

 Door: Oglala Commemoration Committee

 

Het Oglala Commemoration Committee zal zoals steeds gastheer zijn op de jaarlijkse conventie van steungroepen voor Leonard Peltier.

De conventie zal plaatshebben op 25 en 26 juni 2015

in Oglala, Zuid Dakota, US

Tijdens de conventie zal de nieuwe fase in de strijd voor Leonard Peltier’ s vrijheid besproken worden.

Details volgen later.