* Frantz Fanon Foundation prijs voor Leonard Peltier- Parijs

Parijs- De Frantz Fanon Foundation kent de Frantz Fanon prijs toe aan Leonard Peltier.

De prijs die een eerbetoon is aan revolutionaire denkers in dienst van de mensheid, zal op 6 februari 2016, verjaardag van Leonard’ s 40 jarige onrechtmatige opsluiting overhandigt worden aan Lenny Foster, Dine’, lid van de American Indian Movement (AIM), en spirituele raadgever van Peltier.

De prijs zal overhandigd worden door de dochter van Frantz Manon.

Het steuncomité voor Amerikaanse indianen (CSIA) en andere organisaties in Frankrijk hadden de Frantz Fanon Foundation opgeroepen om Peltier te erkennen.

Peltier activisten hopen dat de prijs onder de aandacht van Obama komt. Obama heeft zijn bewondering voor Frantz Fanon vroeger reeds geuit.

 

Frantz Fanon, een revolutionaire denker uit Martinique, was een psychiater en werkzaam in een hospitaal in Algiers tijdens de Algerijnse opstand (1954-1962.) Hij koos de kant van de Algerijnen. Zijn bekendste boek is “The Wretched of the Earth”.

Hij stierf zeer jong aan de gevolgen van Leukemie, nog voor het einde van de Algerijnse oorlog, in 1961. Hij is altijd een belangrijk symbool geweest van anti- kolonialisme en het verzet van inheemse volken.