* ‘ DE REPUBLIEK VAN KEVIN’

DOOR MOHAWK NATION NEWS: http://mohawknationnews.com/blog/2014/11/05/republic-of-kevin/

Bron: Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS

MNN 4 november 2014

Eerwaarde Kevin Annett, een niet- indiaan en zijn volgelingen zullen in Winnipeg op 1 januari 2015, Canada nietig verklaren.

Dit zal plaatshebben op al ons inheems land dat wij nooit overgegeven hebben en dat bekend staat als Canada.

Het symbool van de Iroquois Confederacy , zoals de Tree of Peace (Vredesboom) met de arend in de top en de wortels die zich verspreiden

Kaianerekowa: Wampum 45 zegt dat de vrouwen de stichters van de natie zijn. Zij bezitten het land en de aarde.

Kevin Annett gaat het land nationaliseren, eigendom beperken tot 160 acres per persoon, een burgermilitie oprichten, kiesleeftijd verminderen tot 16 jaar en inkomtaksen afschaffen.

De eerwaarde Annett heeft ons geen toelating gevraagd om zijn nieuwe corporatie of republiek op te zetten.

Hij ronselt kolonisten voor zijn nieuwe corporatie of boevenstaat met een hiërarchisch bedrijvensysteem. Zij zijn niet van plan om te leven volgens de wetten van het land, de Kaianerekowa en de Guswentha.

Dit kan alweer een poging zijn om Onowaregeh,Grote Schildpad eiland, over te nemen.

Alleen wij zijn soeverein met titel en gezag over Onowaregeh.

Eerwaarde Annett kan zich niet legitimeren door enkele indianen te ronselen zodat het lijkt alsof hij steun geniet van de inheemsen.

Hij kan enkel gezag uitoefenen over diegene die hem hun rechten afgeven.

Alle traditionele inheemse volken in het westelijke halfrond volgen de richtlijnen van de Great Peace.

De inheemsen die hem steunen verliezen hun claim op het land, Ongwehonweh naam, hun clan en geven hun geboorterecht op.

De corporaties van Canada en de VS hebben nooit de problemen van ons land, waarvan ze weten dat wij dat nooit zullen inleveren, opgelost.

Ten allen koste is de basis van hun claims.

Een corporatie heeft geen autoriteit buiten zichzelf. Zijn statuut beperkt zich enkel tot zijn werknemers.

Sinds het begin der tijden is Onowaregeh van ons. Wij zullen ons land en levensbronnen beschermen en een nieuwe boevenstaat zoals deze tegenhouden om de genocide verder te zetten.

Eerwaarde Annett klinkt zoals eerwaarde Jim Jones, met een kleine verdraaiing.

Beiden willen zij hun eigen land opzetten op Native land.

Blijf weg van Kevin’s Kool-Aid!

Wij vragen iedereen om goed te kiezen en de grote wet, Kaianerekowa, de opperste wet van het land gebaseerd op de wetten van de natuur te blijven volgen.

Zoals John Lennon zegt: “We all been playing those mind games forever/Some kinda druid dudes lifting the veil/Doing the mind guerrilla/Some call it magic, the search for the grail.. John Lennon. “Mind Games”.

MNN Mohawk Nation News kahentinetha2@yahoo.com For more news, books, workshops, to donate and sign up for MNN newsletters, go towww.mohawknationnews.com  More stories at MNN Archives.  Address:  Box 991, Kahnawake [Quebec, Canada] J0L thahoketoteh@hotmail.comfor original Mohawk music visit thahoketoteh.ws