* DINEH ‘JOURNEY FOR EXISTENCE’ START OPNIEUW OP 21 MAART 2015

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/03/dineh-journey-for-our-existence-begins.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Nihígaal béé Íina: Onze reis voor ons bestaan!

Het Navajo volk zit op een van de rijkste energie corridors in de Verenigde Staten, en bijna honderd jaar lang zitten we aan de frontlinie van de grondstoffen kolonisatie om de steden in het Zuidwesten te bevoorraden met goedkope energie en water. Sinds de jaren 1920 werd ons land en volk geofferd aan energiewinning voor olie, gas, uranium, en kolen, die ons land, water en lucht vergiftigen.

Ondanks dat we op de voorgrond zitten van energiewinning gaan de vruchten ervan aan onze neus voorbij; ongeveer ¼ van ons volk leeft vandaag zonder elektriciteit en stromend water, terwijl onze economie keldert door 60% werkloosheid en onze jonge mensen wegtrekken om elders hun kans te wagen.

En nu staan we voor fracking en een pijpleiding die ruwe olie zal voeren, in naam van economische ontwikkeling, door 130 mijlen Dinétah, het thuisland van ons volk.

 

Als jonge Dine’ beseffen wij dat dit niet verder kan. Wij hebben zuivere lucht, water en een leefbare omgeving nodig voor ons volk en voor alle levende wezens.

Het idee om te stappen om de aandacht te vestigen op de crisis van onze toekomst groeide.

Wij stappen om de nalatenschap te eren van onze voorouders, die 150 jaar geleden, gedwongen werden om in de winter honderden mijlen te stappen en ver van hun thuisland vier jaar lang gevangen werden gehouden in naam van de Amerikaanse kolonisatie.

Tijdens die periode van groot lijden dachten onze voorouders aan hun thuisland, bergen, en baden zij dat toekomstige generaties verder zouden gaan met hun levenswijze.

Het is in hun nagedachtenis en uit diepe liefde voor het land dat we stappen.

Het is tijd dat we genezen van die erfenis en het trauma van kolonisatie waar wij nu al zolang mee moeten leven.

 

Het is onze bedoeling om door heen de Navajo Nation te stappen om zowel de schoonheid van het land en zijn volk als hoe dit ontwijd wordt door grondstoffenwinning te tonen.

Wij zullen dit doen door een sociale media campagne en een documentaire.

Onderweg zullen wij gemeenschappen bezoeken om te luisteren naar de problemen die de mensen moeten ondergaan en informatie te delen over water, air, land, en gezondheid, daar onze gemeenschappen dikwijls maar beperkte toegang hebben tot informatie en media en informatie over deze kwesties.

Het is onze hoop onze volk te kunnen inspireren om zich te engageren in de zorg voor ons land, lucht, en water, en cultuur zodat we een toekomst als Dine’ kunnen tegemoet gaan.

Op 6 januari 2015 is de mars begonnen . En in het najaar 2015 zullen er 1.000 mijlen afgelegd zijn.

 

Op 21 maart is het tweede deel van de mars begonnen bij zonsopgang.

De actievoerders vragen steun:

Fundraiser | Facebook

 

nihigaalbeeiina@gmail.com