* 25 FEBRUARI 1906 LEZEN WE IN “LE PETIT JOURNAL” HET VOLGENDE BERICHT.

Le Petit Journal

Chaque Jour-6 pages-5 centimes

Administration:61 rue Lafauette

Nummero 797

 “Vorig jaar hebben we, na de dood van Joseph, de Chief van de Nez Perce, kunnen vaststellen dat alle grote stammen van de roodhuiden van Noord Amerika gaandeweg en onherroepelijk verdwijnen.

De Amerikaanse beschaving heeft er voor gezorgd dat de meer vreedzamere soort hun krijgsgewoontes hebben opgegeven om zich bezig te houden met landbouw, visvangst en allerhande soorten werk.

De ‘onverbeterlijken’ zoals de beruchte Apachen hebben ze in de reservaten gestopt die streng bewaakt worden door het leger. Wie hieruit tracht te ontsnappen wordt genadeloos opgejaagd.

De meest oorlogszuchtige stammen ondergingen deze opsluiting slechts na een lang en bitter verzet, en geregeld hebben er nog opstanden en ontsnappingen plaats.

Onlangs werd, in de verlatenheid van Arizona een trein van de South Pacific Railway aangevallen door een van deze stammen die zijn kunnen ontsnappen uit het reservaat waar de yankees hen geplaatst hadden.

Het werd een tragisch tafereel, net zoals Jules Verne beschreef in zijn ‘Reis rond de wereld.’

De inboorlingen van deze streek zijn even roekeloos en wreed als de Sioux die de romanschrijver beschreven had.

Het betreft hier in het algemeen losse groepen van het Apacheras: Gulenos of Apachen van de Gila, Jacqui, of Pima, Volkeren waarop de beschaving tot hiertoe slechts één invloed gehad heeft, nl. hen moderne wapens te leren gebruiken die zo verschrikkelijk zijn in hun handen.

Deze nieuwe misdaad van de roodhuiden zal gevolgd worden door een nog strengere onderdrukking en zal geen ander gevolg hebben dan de definitieve vernietiging van deze oorlogszuchtige stammen.”

Om bovenstaand artikel nog kracht bij te zetten werd een, overigens prachtige, gravure afgedrukt.

Deze en andere gelijkende nieuwsberichten en verhalen kwamen naar Europa. Het beeld dat daardoor voor de Europeanen werd opgeroepen was dat van de “wrede, woeste, heidense barbaren.”

Alle “wreedheden” van de Indianen werden in het lang en in het breed uitgesmeerd in de kranten van toen.

Over de misdaden die door de blanke rassen gepleegd werden tegen deze volken werd met geen woord gerept.

Wij bekijken dit “historische feit” even van dichtbij:

 1.“In de verlatenheid van Arizona.......” Voor de Europese indringers kwamen waren de vlakten niet ‘verlaten’. Het werd bewoond door Pima Apache- Aravaipa — Chiricahua— Pinaleños—Tontos—San Carlos Apache —Gila Apach en nog andere groepen.

De oorspronkelijke bewoners werden verjaagd, vermoord of gevankelijk weggevoerd.

De stammen werden brutaal verdreven van hun grondgebied.

 

  1. “De beschaving had hen leren vuurwapens te gebruiken die in “hun” handen zo verschrikkelijk waren.”

Inderdaad, de beschaving heeft hen vuurwapens gebracht.....en Whisky, pokken en andere ziekten waardoor hele groepen, vrouwen en kinderen in erbarmelijke toestand omkwamen. Ceremoniële en andere voorwerpen werden hen afgenomen. Begraafplaatsen werden geschonden en leeggeroofd.

Veel van die geroofde voorwerpen werden verkocht of in Europa als ‘curiosa’ tentoon gesteld.

 

  1. Wanneer we