Mohawk Nation News: Fort McMurray- verbrande aarde!

Brand geen toeval!

Door Mohawk Nation News: www.mohawknationnews.com

Bron: Censored News:http://bsnorrell.blogspot.be/2016/05/mohawk-nation-news-scorched-mcmurray.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

9 mei, 2016.

Wij houden van onze Moeder en ieder levend wezen dat zij voortbrengt, de vogels, dieren, vissen, waters en vegetatie.

Wij volgen nog steeds de oorspronkelijke instructies om te overleven en samen te leven.

“Fort McMurray” werd in het midden van de jaren 1800 opgericht om de immigranten te beschermen, ons volk te doden en ons land in bezit te nemen. Zij maakten te kwader trouw verdragen.

 

Waarom heeft Canada geweigerd het aanbod van de Russen en anderen om de brand te doven aan te nemen?

Het vuur is het centrum van de teerzanden operaties voor de wereld.

De verbrande aarde politiek is in het verleden ook gebruikt om ons weg te jagen.

Canada en de VS hebben geen wettelijk eigendomsrecht op het grote schildpaddeneiland.

 

Deze brand was geen ongeluk.

Mijn- en oliebedrijven kappen de boreale bossen kaal, alle leven, en verdrijven mensen om onze grondstoffen te kunnen exploiteren.

Miljarden zullen bespaard worden om ons land voor hen vrij te maken van vegetatie en de bevolking.

De arbeiders werden enkele weken voor de brand begon gezegd dat ze de faciliteiten moesten verlaten. Zij werden naar huis gestuurd en zouden verwittigd worden wanneer ze terug konden komen.

Wat wisten de oliebedrijven toen al?

 

De inwoners vluchten en maken zich zorgen over hun financieel verlies.

Fort McMurray zal nog lang branden om de weg voor pijpleidingen klaar te maken. Dan op naar Saskatchewan.

 

Sommigen zeggen dat ze terug naar Fort McMurray zullen keren omdat de bankiers hen wijsmaken dat alles terug zoals voorheen zal zijn.

Feit is dat hun huizen of auto’s die ze achtergelaten hebben en verbrand zijn niet hun eigendom zijn. Zij hebben eigendomsrecht bij de corporatie van Canada door vergunningen, hypotheken en licenties, die hen het recht geven om de goederen te gebruiken voor een beperkte tijd.

 

Onze mensen hebben herhaaldelijk de kolonisten gewaarschuwd voor de ramp die voortkomt uit hun ontwijding van onze Moeder.

Russen, wij hebben nooit deel uitgemaakt van de Corporatie van Canada die verantwoordelijk zijn voor deze verwoesting. Dank voor uw aanbod.

 

Trudeau heeft Rusland geen antwoord gegeven.

Trudeau II werkt voor dezelfde bankiers als Trudeau I.

Hij maakt nu het werk af dat zijn vader begonnen