Home » Anti-fascistisch nieuws » 2017 » "Geen spijt van neersteken communistenleider - Met nota van VTF/R onderaan

“GEEN SPIJT VAN NEERSTEKEN COMMUNISTENLEIDER”

Door Ed Steffens - Anti-Fascistisch Front

Foto's AFF

1 mei 2017

Deze namiddag verzamelden een zestigtal rechtsextremisten en neonazi’s uit België en Nederland op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen (foto 1).

Alhoewel het officieel een manifestatie was van ‘Nationalisten tegen kapitalisten’ (foto 2) werden er amper of geen slogans geroepen tegen het kapitalisme. Tegen ‘links’ en antifascisten des te meer.
De helft of iets meer van de aanwezigen waren leden van het Franstalige Nation. Van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), de Autonome Nationalisten Vlaanderen en de Nederlandse Volksunie (NVU) waren er telkens een tiental of iets minder aanwezigen. De regie was in handen van Hervé Van Laethem, boegbeeld van Nation (foto 3).

Nation had ook een stand opgezet op het Hendrik Conscienceplein waar vooral kledij te koop werd aangeboden (foto 4).
Andy Hendrickx (Autonome Nationalisten, foto 5) verwelkomde de aanwezigen. Hij noemde de bijeenkomst een “mijlpaal”, want wie had ooit gedacht dat Vlaamse en Waalse nationalisten samen een manifestatie opzetten? Hervé Van Laethem wees erop dat men bijeen was op maar een tweehonderdtal meter van de Grote Markt, maar betreurde dat men niet dichterbij mocht bijeenkomen noch betogen in het centrum van Antwerpen.
Daarna was het oefenen van de slogans die op een A4 waren rondgedeeld. Klassiekers als “Europa !, Jeugd !, Revolutie !” en “Linkse ratten, rol uw matten !”.

Op de A4 stonden ook richtlijnen, zoals “Scandeer enkel de officiële slogans !”. Toch was een van de vaakst en hartstochtelijkst gescandeerde slogans een slogan die niet op de A4 stond: “Antifa, ha ha”. De vijfde richtlijn op de A4 was “Praat niet met de pers !”.


Wesly Hendrickx (Autonome Nationalisten, foto 6) somde het onheil op dat het kapitalisme veroorzaakt, maar aan tegenvoorstellen kwam hij niet toe. Deden de vorige sprekers het nog met een micro en geluidsinstallatie, Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief, foto 7) deed het er zonder. Hij verwees meteen naar het in Luik met een mes in het been steken van Raoul Hedebouw, PTB/PVDA-woordvoerder en federaal parlementslid.

Eddy Hermy: “Alhoewel wij tegen geweld zijn, kan ik het niet over mijn hart krijgen spijt te hebben van wat er is gebeurd.”
Volgens Hermy zaaien communisten geweld, en krijgen ze nu wat ze verdienen. Burgemeester Bart De Wever liet vooraf aan tegenstanders van de extreemrechtse tot neonazistische bijeenkomst in een e-mail weten dat de organisatoren op voorhand ingelicht worden “van de te respecteren bijzondere voorwaarden” zoals geen “haatdragende of discriminerende uiting”. De “vrije meningsuiting stopt waar het strafrecht begint. Indien tijdens controles gepaard aan politieke en ideologische manifestaties inbreuken worden vastgesteld, dan wordt overgegaan tot sancties”, zo besloot de burgemeester. We zijn benieuwd.
Na nog eens het roepen van slogans als “Antifa, ha ha” en “Nationaal, sociaal en radicaal” (op de A4 foutief als “radikaal” geschreven) was het opnieuw de beurt aan Hervé Van Laethem. Na een lange “J’accuse”-lijst tegen het kapitalisme wees Van Laethem erop dat een nieuwe financiële crisis op komst is. “Daarom staan wij hier.” Of het veel indruk maakt, is natuurlijk iets anders.

Constant Kusters (Nederlandse Volks-Unie, foto 8) mocht het rijtje sprekers sluiten met een uithaal tegen de immigratiepolitiek en de asielzoekers.

Waarna men tot slot (foto 9) nog eens mocht scanderen. Dat hierna de kelen dringend gelaafd moesten worden, spreekt voor zich.


Nota van Vrouwen tegen Fascisme/racisme- NAIS

Bedankt Ed Steffens-AFF om het artikel en foto's te delen.

Wat ons uit de foto's van deze bijeenkomst bijzonder treft is:

1. .... een vrouw vinden op foto's van deze bijeenkomst is het zoeken naar een naald in een hooiberg. Wil dat zeggen dat hun vrouwen méér verstand hebben dan hun venten of dat hun vrouwen niet 'mochten' aanwezig zijn?... hebben ze überhaupt vrouwen?!

2..... raden wij de scriptschrijvers van de populaire soap 'Thuis' ten stelligste aan om "dé Frank" eens een make- over te geven. Jeans en lederen vestjes zijn zeer populair bij Neo-Nazi's van middelbare leeftijd.

3.... het zien van sommige  'koppen' met hun schichtige ogen brengt mij met een sprong naar het verleden. Op de close-up foto's die ik, jaren geleden, tijdens VMO en andere fascisten betogingen gemaakt heb-- ter illustratie bij mijn Antifa -artikels in de "Krukhaak", het blad van het Onafhankelijk Havenarbeiderscomité (OHK)-- zag men  dezelfde primitieve, en bête gelaatsuitdrukkingen. Een lichtpunt echter, toén waren ze met meer, met véél meer, de soort is aan't uitsterven.

4. Antwoord van BDW op brieven van Vrouwen tegen Fascisme/Racisme- Blokbuster en iedereen die verzocht heeft om die onzin in onze straten te verbieden.

Voor brief van Vrouwen klik op logo

Typebrief van BDW

Geachte leden

Ik ontving uw schrijven van 21 april 2017 in goede orde en heb uw e-mail met aandacht doorgenomen. Hieruit heb ik uw bezorgdheid onthouden over de organisatie van een betoging 1 mei 2017.

De vrijheid om vreedzaam te vergaderen is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische Grondwet.

Vergaderingen die in het openbaar plaatsvinden, worden in ons land verder geregeld in de gemeentelijke politiecodex. Concreet betekent dit dat wie in Antwerpen een openbare manifestatie organiseert, op voorhand een aanvraag moet indienen. Mits een gunstig advies van zowel politie als stadsdiensten volgt dan een officiële toelating van de burgemeester. In Antwerpen volgt de burgemeester steeds het positieve of negatieve advies van de politie. Een ander besluit, bijvoorbeeld door een manifestatie te weigeren waarvoor de politie een gunstig advies verleende, komt neer op willekeur. Het spreekt voor zich dat neerkomen op rechtsonzekerheid voor de burger.

Organisatoren worden te allen tijde – op voorhand – ingelicht van de te respecteren bijzondere voorwaarden. Ik verwijs hiervoor naar de bepaling die elke organisator en de aanwezige manifestanten in kennis zijn dat elke haatdragende of discriminerende uiting of handeling die indruist tegen de wet van 30 juli 1981 – ter bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden vervolgd zal worden. Dat geldt ook voor inbreuken tegen de wet van 10 mei 2007, ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Tot slot deel ik mee dat het recht op vrije meningsuiting stopt waar het strafrecht begint. Indien tijdens controles gepaard aan politieke en ideologische manifestaties inbreuken worden vastgesteld, dan wordt overgegaan tot sancties.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Bart De Wever | burgemeester
Stad Antwerpen | Kabinet burgemeester
Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
Kantooradres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
tel + 32 3 338 82 00 | fax +32 3 338 82 28
burgemeester@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be

En ondertussen blijven wij ons afvragen waar precies het recht op vrije meningsuiting stopt en het strafrecht begint!