* DINEH WALKERS DIE HET VOLK VAN DE PAARDEN HULDIGEN KRIJGEN STEUN VAN SHIPROCK

Door: Brenda Norrell, Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Dineh Walkers tegen fracking, Journey for our Existence, huldigen de Horse Nation terwijl ze naar de Vier Sacred Mounains stappen om het land, water en lucht te beschermen tegen fracking.

 

Om de Dineh Walkers te steunen heeft de Shiprock N.M. Chapter een resolutie ingediend tot steun voor de stappers en in solidariteit met de bescherming van het milieu.

Shiprock Chapter bracht hulde aan de inspanningen die de Walkers leveren en moedig de elementen trotseren, net zoals hun voorouders deden op de gedwongen Longest Walk.

 

Maandag waren de Dineh Walkers op weg naar Barrego Pas.

 

De Walkers zeiden dat de Dineh paarden verjaagd werden omdat ze de fracking op het land van het Navajo volk in de weg liepen..

 

“ Paarden vergezelden ons gisteren op onze reis in de ‘Eastern Agency of Navajo’. Paarden werden met geweld verwijderd en verdwenen ondanks de wanhopige pogingen van het Navajo volk om hun kudde terug te brengen. Dit gebeurde vlak voor families benaderd werden om fracking contracten te ondertekenen.

Het verband in deze is belangrijk. De mars van de Nihígaal bee iiná is ook opgedragen aan deze verwanten van ons, het volk van de paarden.

Wij hebben geofferd en gezongen voor hen tijdens de mars. Zij stappen samen met ons, gedenk onze vierbenige verwanten.”

 

Zondag deden de walkers een oproep aan de mensen die hun solidariteit willen komen betuigen in de Barrego Pass.

“Wij zullen een zweethut doen bij de Anderson Residence en ons kamp opslaan in Star Point op de top van mesa.

Dineh te paard voegden zich bij de Walkers