* VERENIGDE STATEN LIEGT TEGEN VN OVER BESPIONEREN VAN ACTIVISTEN

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/05/us-lies-to-un-about-spying-on-activists.html

Vertaald door NAIS: www.denaisazet.be

De VN Raad voor Mensenrechten buigt zich over het dossier van de mensenrechtenschendingen door de Verenigde Staten.

De VS heeft gelogen over zijn spionage.

De VS zei dat de ze “ geen inlichtingen verzameld om andersdenkenden te onderdrukken of om VS handel een competitief voordeel te geven...”

In beide zaken bewijzen de feiten het tegenovergestelde.

Het is een feit dat de VS activisten bespioneerd en hen besluipt, klokkenluiders opsluit, en provocateurs gebruikt om activisten in de val te lokken om in de gevangenissen op te sluiten. Verder verzameld de VS inlichtingen die ze kunnen gebruiken voor zaken- en handel -‘insiders’ kennis.

 

Tijdens de ‘Universal Periodic Review’ van de mensenrechtenraad in Genève bewijzen de antwoorden van landen dat de wereld toekijkt.

Bovenal hebben vele landen druk uitgeoefend op de VS om het politiegeweld tegen etnische minderheden te stoppen.

In zijn antwoord betreffende de politiemoorden van ongewapende zwarte mannen gaf de VS zijn falen met betrekking tot burgerrechten toe.

Niettemin geeft de VS zijn rol niet toe in folteringen en ontvoeringen, en het schenden van de Conventie van Genève.

De VS gaf geen verantwoording voor zijn drone –moorden en het wijdverspreide ‘gevangenis- voor- winst’ schema, waar corporaties zichzelf verrijken met het vangen en opsluiten van migranten, waaronder ook vrouwen en kinderen, aan de grens.

 

De VS gaf ook geen uitleg over COINTELPRO dat gericht was tegen Black Panthers, Amerikaanse Indianen, en Chicanos.

De VS gaf ook geen uitleg over waarom ze de Israëlische ‘defense contractor’ Elbit Systems uitgekozen hebben om de spionnentorens te bouwen aan de US grens met Arizona, waarbij ook een spionnentoren gebouwd werd die gericht staat op de Thono O’odham Nation.

Elbit is verantwoordelijk voor de beveiliging van Apartheid rond Palestina.

 

Verder werd de kwestie van de US ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms) die sinds 2005 de drug kartels in Mexico bewapenen, in Project Gunrunner, Operation Wide Receiver en Fast and Furious, niet behandeld.

Er werd geen melding gemaakt van de honderden VS agenten van de grenspatrouilles en ICE agenten die gearresteerd werden voor drugsmokkel, en dienst deden als ‘spotters’ van de plaatsen aan de grens waar de kartels veilig konden oversteken.

De US is ook niet ingegaan op de verkrachtingen door grenspolitie, en de moord op teenager - stenengooiers.

Eerder, heeft de VS, na de VN beoordeling van hun mensenrechtendossier in 2010, het advies om de VN verklaring over de rechten van inheemse volken, onvoorwaardelijk te erkennen, afgewezen.

Na de review in 2010, heeft de VS 171 aanbevelingen ondertekend en 71 afgewezen.

Wat betreft het ontkennen van de feiten over NSA bespieden van activisten :

 

AP verslag: Verschillende landen waaronder Brazilië en Kenya hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over de mate van de VS surveillance, in het licht van rapporten over activiteiten van de Nationale veiligheidsagentschappen.

David Bitkower, een adjunct-procureur-generaal, antwoordde dat “de activiteiten en het VS programma van inlichtingen verzamelen onderworpen zijn aan strenge en meerlagige toezicht mechanismen.”

Hij voegde er nog aan toe dat het land geen inlichtingen verzamelde om andersdenkenden te onderdrukken, of om competitief voorrang te geven aan de handel, en dat er een “uitgebreid en effectief toezicht is om misbruik te voorkomen.”

 

Lees meer: (Engels) http://www.nytimes.com/aponline/2015/05/11/world/europe/ap-eu-united-nations-us-rights.html?_r=0

In feite bespioneren de VS niet enkel activisten maar ook wereld leiders.

Staatssecretaris Hillary Clinton gaf de opdracht aan US ambassadeurs om DNA en Iris scans van wereld leiders te verzamelen, en activisten in de Amerika’ s en Afrika, zoals aan het licht kwam in Wikileaks.

Inheemse activisten in de Amerika’ s, waaronder Mohawks en Mapuche werden het doelwit van deze spionage.

De Boliviaanse president Evo Morales en de Venzuelaanse president Hugo Chavez waren constant doelwitten van VS spionage.

De VS werd ondervraagt over de wijdverspreide opsluiting van migranten, waaronder kinderen en drone - moorden.

http://www.dailysabah.com/americas/2015/05/11/us-admits-failure-of-commitment-to-civil-rights

De Verenigde Staten zijn niet eerlijk over de behandelingen van de migranten. De VS delegatie zei dat iedere inspanning gemaakt werd om hun rechten te beschermen, waaronder het vermijden van uitbuiting van kinderen.

Zoals Al Jazeera erop wees, dat de internationale wet de opsluiting van migrant- kinderen niet toestaat, en dat de VS niet verantwoordelijk gehouden werd voor foltering.