* Lakotas verzamelen voor de bescherming van Sacraal Water op 24 augustus 2015

Toekomst van het water van de grote vlakten onderzocht- hoorzitting van de overheid over de vernieuwing van de vergunning voor de uraniummijn.

Contact: Vic Camp, Owe Aku

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/08/lakotas-rally-to-protect-sacred-water.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

De Nuclear Relugatory Commission Atomic Safety (NRC) en de vergunninggevende raad houden een hoorzitting van 24 tot 18 augustus in Crawford, Nebraska.

Zij zullen de bezwaren voor het vernieuwen van de vergunning voor Cameco’s Crow Butte uraniummijn horen.

De raad is het onafhankelijke orgaan binnen de NRC dat optreed als scheidsrechter en besluiten zal geven over de wettelijke bezwaren.

Na een 10-jaar lange strijd tegen vernieuwing en uitbreiding van de uraniummijn zullen deskundigen en advocaten die de lokale inwoners vertegenwoordigen, Native Amerikanen, de Western Nebraska Resources Council en de Oglala Sioux Tribe, de kans krijgen hun getuigenissen af te leggen voor de NRC.

 

De aanklagers waren reeds tussengekomen in 2008 om een halt toe te roepen aan de vernieuwing van de vergunning.

Er zullen bewijzen voorgelegd worden die , onder andere: de deugdelijkheid van de evaluatie en bescherming van historische bronnen op de site, impact op Native Sacrale sites en de analyses van de NCR over de impact van de maatregelen op het oppervlaktewater, grondwater en het ecosysteem, betwisten.

 

De raad zal argumenten op vier technische punten horen en vijf die verband houden met de milieuanalyse.

De NCR heeft in afwachting van de hoorzitting de licentie in 2014 vernieuwd met geldigheidsdatum tot :5 nov. 2024 .

 

Datum : 24/8 tot 28/8 2015- van 9:30- 6pm tot alle getuigenissen zijn gehoord.

Locatie: Crawford Community Center, 1005 1st St., in Crawford, Nebraska

 

Debra White Plume, een Lakota grootmoeder, Director van Owe Aku (Bring Back the Way) en hoofdaanklager zei:

“ Inderdaad, dit milieuprobleem gaat echt over de grenzen van ras, gebieden, steden en staatsgrenzen- het heeft een impact op alle leven in deze streek, en het kan verder gaan in de volgende generaties van alle levenden dingen: de twee- benige, de vier- benige, de gevleugelde, het staande stille volk (planten), op zij die kruipen en zwemmen, op ons sacraal water, sacraal land, en sacrale lucht.

Voor de Lakota Oyate (Lakota volk) is een zuivere omgeving een zaak op leven en dood.

Ons volk blootstellen aan de dodelijke toxine van uraniumontginning is een bedreiging voor onze overleving als volk....dit is milieu racisme.”

 

Colleen Bennan, lokale inwoonster en Sisterhood Water Watch medestichtster zei:

“Ik ben geboren in Dawes County, opgegroeid in landelijk Sioux County. Crawford is mijn thuisstad. Vandaag woon ik in Chadron, slechts 24 mijl verder. Ik heb daar nog steeds mijn familie en vrienden, ik ben niet bang in mijn kleine stad. Ik wandel bewust, mijn hoofd rechtop, mijn ogen en oren pen.

Ik verzet me tegen dit buitenlands bedrijf en zijn praktijken. Ik ben niet bang. Ik nodig iedereen uit om naar hier te komen met een open geest.”

--------

Sommigen geloven dat het vervormen van het zuivere karakter van de Black Hills door het te besmetten met uraniummijnen een goede zaak is voor Zuid Dakota. Maar velen zijn er reeds op teruggekomen.

Sommigen dachten dat het buitenlands bedrijf (Azarga/Powertech, hier eenvoudig Powertech genoemd) vanuit Vancouver en Hong Kong een gezonde investe