VOORMALIG FBI AGENT VRAAGT OBAMA OM LEONARD PELTIER VRIJ TE LATEN.

Door: International Leonard Peltier Defense Committee

Vertaald door NAIS

In een brief gedateerd op 3 januari, schreef John C.”Jack” Ryan, voormalig agent en charterlid van het Federal Bureau of Investigation Agents Association (FBIAA), een brief naar President Obama met het verzoek de Native Amerikaanse activist Leonard Peltier clementie te verlenen.

 

Ryan stelde dat Leonard Peltier clementie zou moeten krijgen:” ....in het belang van het rechtssysteem waarvoor mijn twee collega-agenten gestorven zijn, en in het belang van verzoening en medeleven.”

 

In 1977 werd Peltier veroordeelt tot tweemaal levenslange opsluiting voor de dood van FBI agenten Jack Coler en Ron Williams in het Pine Ridge reservaat, Zuid Dakota.

 

“... de omstandigheden rond de zaak in combinatie met de voorbije 40 jaren opsluiting ondersteunen (Peltier’s) verzoek om zijn laatste jaren thuis door te kunnen brengen.... Toen agenten Coler en Williams op die plaats hun leven lieten had dit een verwoestend effect op ons, agenten. Emoties overheersten toen de besluitvormingprocedures en vertroebelde waarschijnlijk het beoordelingsvermogen van het grote team waardoor sommigen ertoe gedreven werden om ‘iemand’ te laten boeten voor ons verlies,”

 

Ryan gaat verder: “Indien de regering het nu opnieuw zou doen zou het helemaal anders uitdraaien, bekeken door een hedendaagse bril kunnen we zeggen dat Leonard Peltier niet rechtvaardig behandeld werd en geen rechtvaardig proces gekregen heeft.”

 

In 2000 stelde congreslid Don Edwards (ook een voormalig FBI agent) het volgende: ” Het FBI blijft zijn ongepast gedrag in Pine Ridge tijdens de jaren 1970 en in het proces van Leonard Peltier ontkennen. Het FBI gebruikte Mr.Peltier als een zondebok en tot vandaag volharden ze in de boosheid. Tijdens elke etappe hebben FBI agenten en leiderschap zich verzet tegen iedere erkenning van de fouten gemaakt door de regering, en zij hebben zoveel mogelijk getracht de bedoeling van de petitie voor clementie voor Leonard Peltier verkeerdelijk voor te stellen en te politiseren.

Het doden van de twee agenten was verwerpelijk, maar de regering heeft nu toegegeven dat men geen bewijzen heeft dat Mr. Peltier de agenten gedood heeft.”

 

Vandaag zijn Edwards woorden nog steeds toepasselijk.

Verleden week slaagde het FBIAA er nog in om American University onder druk te zetten om een standbeeld van Leonard Peltier -- dat daar tentoongesteld was -- te verwijderen, en toen voormalig VS Attorney James Reynolds zijn brief met het verzoek om clementie voor Leonard Peltier aan de president gepubliceerd was, hebben sommigen van hen geprobeerd Reynolds ongeloofwaardig te maken door te stellen dat hij valselijk beweerde betrokken geweest te zijn bij de zaak Peltier.

 

“Het FBI’s eeuwigdurende demoniseren van Leonard Peltier is een poging om de publieke opinie te vergiftigen en om zelfreflectie uit de weg te gaan. Mr.Peltier’ s petitie voor clementie is geen referendum over federale politiediensten; het vertegenwoordigd een morele noodzakelijkheid die president Obama kan behandelen,” zei Peltier Attorney Cynthia Dunne, voormalig federale aanklager.

 

Op dit moment zit Peltier in een maximum- security gevangenis in Coleman, Florida, ver weg van zijn reservaat in Noord Dakota.

Sterke familiebanden onderhouden was praktisch onmogelijk.

Sommigen van zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft hij nog nooit ontmoet.

Peltier’s jongere zoon is in december overleden terwijl hij in Washington DC actie voerde voor de vrijheid van zijn vader.

De gevangenisautoriteiten weigerden Peltier toestemming te geven om de begrafenis van zijn zoon bij te wonen.

 

Nu 72 jaar oud heeft hij ernstige medische problemen die hem enorm beperken in zijn bewegingen, zicht en om normale activiteiten uit te voeren. Hij heeft last van suikerziekte, hoge bloeddruk en een hart conditie, en er werd abdominaal aorta- aneurysma vastgesteld. Onlangs werd hem gezegd dat hij een prostaatoperatie nodig heeft.

 

In de 41 jaar opsluiting kwam Peltier al lang in aanmerking voor zijn vrijlating, maar federale autoriteiten hebben steeds toegegeven aan de oppositie van het FBI- het recentste voorval was in 2009 toen hem werd verteld dat hij geen andere hoorzitting zal krijgen tot het jaar 2024, wanneer hij -- indien hij zolang leeft -- bijna 80 zal zijn.

Peltier zei dat hij in aanmerking komt voor ‘bindende vrijlating’, maar de regering heeft nagelaten om zijn 30-jaar regel toe te passen (na 30 jaar opsluiting, moeten alle veroordelingen samengevoegd worden en de gevangene vrijgelaten) of zijn goed gedrag krediet (20 jaar in dit geval) moet overwogen worden.

 

Peltier’s vrijlating uit de gevangenis hangt nu geheel en al af van president Obama die op 20 januari zijn ambt verlaat.

 

International Leonard Peltier Defense Committee

Headquarters: 202 Harvard Drive SE, #5, Albuquerque, NM  87106

(505) 217-3612 

Mailing Address: PO Box 24, Hillsboro, OR  97123

__________________________________________

 

Nota van NAIS

Het is bijna zover, binnen 10 dagen is het exit Obama, enter King Tweet!

FBI agentenschappen roeren zich nu formeel in de clementie campagne van Leonard.

 

Voormalige FBI agenten spreken nu in het voordeel van Leonard. Zij verkondigen wat Peltier activisten al jaren lang verkondigden. Maar oké, ‘better late than never.’

De spotlights in de U.S.of A. zijn nu gericht op de clementie zaak, wat goed is!

Dit geeft ons reden om hoopvol te zijn.

Maar laat ons niet te vroeg juichen. Het Federal Bureau of Investigation Agents Association (FBIAA) zal zich blijven roeren als de duivel in het wijwatervat.

 

En King Tweet, dat ongeleide projectiel dat de republikeinen op het volk gaan loslaten, wat kan die doen om de boel alsnog te belazeren.

De oranje koning heeft de reputatie om zich als de hond in het kippenhok te gedragen. Op zijn weg naar zijn ovale kamer heeft hij het FBI en CIA al geschoffeerd. Gaat dit effect hebben op Peltier’s vrijlating? Zal Peltier niet opnieuw gebruikt worden als.. “a pawn in the political game”?

 

Wij houden ons hart vast en kijken vol spanning uit naar 19 januari of ten laatste 20 januari in de voormiddag!

Wat de uitkomst ook zal zijn, NAIS is bezig met zich voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s.

NAIS- Actie/steungroep Leonard Peltier, Vlaanderen- Belgë