* MOHAWK NATION NEWS: MOEDER RUSLAND VERDEDIGT HAAR FAMILIE

 Door Mohawk Nation News

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/03/mohawk-nation-news-ma-russia-defends.html

 

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Het incident waarbij Boris Nemstov gedood werd doet ons terugdenken aan de gebeurtenissen zo’n honderd jaar geleden.

Aartshertog Franz Ferdinand van de Habsburg dynastie was erfgenaam van de Oostenrijkse- Hongaarse troon.

Zij bezetten Servië dat altijd deel had uitgemaakt van de Russische Federatie.

Op 28 juni 1914, toen Ferdinand en zijn vrouw op weg waren om een hospitaal te bezoeken in Sarajevo heeft een jonge Serviër hen neergeschoten.

Een maand later verklaarde Oostenrijk- Hongarije de oorlog aan Servië.

De Serviërs riepen moeder Rusland ter hulp.

Tsaar Nicholas arriveerde ter plaats, doodde 300.000 Oostenrijks –Hongaren en de Grote Oorlog begon.

 

Gebeurtenissen werden in beweging gezet die leiden tot een oorlog tussen Duitland en hun bondgenoten en Rusland en zijn westerse bondgenoten.

Doorheen de geschiedenis werd Rusland, als de moeder van het Christendom, voortdurend aangevallen door dezelfde Vaticaanse Khazariaanse krachten. Voortduren werd ze opgeroepen om haar kroost te verdedigen tegen de machten van het westen die zo gretig iedere vierkante centimeter van de landen die zij bezetten willen exploiteren.

 

Op 28 februari 2015, werd criticus van de Nazi -oppositie, Boris Nemstov, doodgeschoten.

Nog voor het lichaam koud was beschuldigden het westen de Russische president Poetin ervan achter deze daad te zitten.

Nazi corporatist Nemtsov, kon weten dat hij uiteindelijk zou geofferd worden op het altaar van de goden van de corporate oorlog.

Diegenen die de geschiedenis kennen hebben altijd gezien dat de Russen zichzelf en hun families verdedigen.

 

De op oorlog beluste regering van Harper doet zich voor alsof zij het volk van Canada vertegenwoordigt.

Canadezen willen vrede.

De ‘Grote Wet van de Vrede’ van de Ongwe’hon:weh werd geschonden.

Canada heeft zich bij de VS, Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan gevoegd in de economische sancties en uitzettingen van Russische diplomaten.

Gevechtsvliegtuigen, marinefregatten, en legerofficieren werden ingezet om de Oost-Europese NAVO -bondgenoten op te leiden om Rusland te intimideren en uiteindelijk aan te vallen.

 

Wij, Ongwe’hon:weh blijven de sleutel aanbieden om corporatisme en oorlog te vervangen door vrede,Teiohateh/Two Row

Ontdoe u van de 51% corporate matrix die de 49% dicteren zodat de oorlog nooit zal eindigen.

Toen de kolonisten Ono’ware:geh/Great Turtle Island binnendrongen hebben wij geen kant gekozen.

Hun hebzucht kan geen deel uitmaken van de Vrede hier.