Spionagevliegtuig van privaat bedrijf patrouilleert boven de pijplijn- Verontwaardiging in Baltimore

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/spy-plane-on-pipeline-patrol-exposed.html

Vertaling door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Een privaat bedrijf heeft met spionagevliegtuigen iedereen bespioneert.

De onthulling hiervan heeft gezorgd voor woede en verontwaardiging in Baltimore.

Een onderzoek door Censored News bracht aan het licht dat het bedrijf- Persistent Surveillance Systems- een pijplijn patrouille heeft, zoals getoond wordt in de screen capture van hun website (onderaan.)

Verder is het nu ook aan het licht gekomen dat het private bedrijf betaald wordt door de politie. Politie gebruikt private fondsen om dit privaat bedrijf te betalen om zo ontdekking te voorkomen omdat zij spioneren zonder bevelschrift.

Het bedrijf gaat er prat op dat zijn toestel ‘HawkEye II, mensen in de nacht en in een groot gebied tegelijkertijd kan bespioneren.

“ De technologie was eerst ontwikkeld door het leger en gebruikt tijdens de belegering van Fallujah,” rapporteert ‘Partnerschip for Civil Justice Fund.’

‘Persistant Surveillance Systems’ zegt op zijn website dat het eigendom is van Ross.T.McNutt, PhD.

De volgende biografie onthuld dat McNutt een majoor is en was (of nog steeds is) in dienst van de ‘Secretary of the Air Force’ aan het Pentagon.

http://csse.usc.edu/csse/event/2000/ARR/day2/8a_McNutt%20Reducing%20Air%20Force.pdf