*21 DECEMBER 1866 DE FETTERMAN FLOP

RED CLOUD’S WAR

Door A. Holemans

William Judd Fetterman was officier tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.

Na de oorlog werd hij bevorderd tot kapitein van de 18de Infanterie.

In november 1866 was hij met zijn regiment gestationeerd in Fort Phil Kearny.

Zij hadden de taak om de kolonisten die langs de Bozeman Trail trokken te beschermen.

Op 21 december overviel een grote groep Cheyenne en Sioux, waaronder Crazy Horse, onder de leiding van Red Cloud een houttransport in de buurt van het fort.

Ondanks het feit dat Fetterman niet bekend was met de plaatselijke toestanden en de manier van vechten van de indianen, meldde hij zich vrijwillig aan om het volgende konvooi te begeleiden.

De troep die hij meekreeg bestond uit:

49 mannen van de Infanterie

27 van het 2° Cavalerie

2 verkenners (burgers).

 

Kapitein Frederik Brown voegde zich bij Fetterman.

Bevelhebbend officier B.Carrington had Fetterman bevolen zich NIET voorbij de heuvelrug van Lodge Trail te wagen en alle indianen die hij zou ontmoeten op zijn weg met rust te laten.

Bij de heuvel aangekomen bemerkten zij plots een klein groepje indianen.

Fetterman, die er steeds prat opging en aan iedereen die het horen wilden verkondigde dat hij met een “handjevol goed getrainde soldaten vlekkeloos door het indiaans grondgebied kon trekken en de indianen klein kon krijgen”, negeerde het bevel van zijn overste en ging met zijn 8O manschappen achter het kleine groepje aan, overtuigd van zijn overwinning.

Maar achter de heuvelrug wachtten hem 2000 indianen op.

In een gevecht dat amper 20 minuten duurde werden Fetterman en zijn 8O soldaten in de pan gehakt.

De indianen toonden niet veel respect voor de dode soldaten behalve voor één jongen.

Die jongen was de hoornblazer die tot het laatst stand hield en zijn hoorn als wapen gebruikte.

Hij werd in een bizonmantel gewikkeld en met alle eer door de indianen begraven.

Dit gevecht dat de geschiedenis inging als de Fetterman Massacre is slechts een van de twee gevechten die door de indianen gewonnen zijn.

Fetterman’s bevelhebber Henry B.Carrington werd voor deze blunder gestraft maar later, toen de ware toedracht aan het licht kwam werd zijn naam van alle blaam gezuiverd.

Nog later kreeg een nieuw Fort in het Dakota gebied de naam Fort Fetterman ter ere van “de man die het bevel van zijn overste negeerde.”