* GENT, BELGIË : OOK HIER GEEN EER IN RACISME!

Buffalo’s in Gent!

Door A.Holemans: www.denaisgazet.be

Ook in België is men fout bezig.

In Gent hebben we een blauwe voetbalploeg dat de naam Buffalo draagt.

Weten die voetballers niet dat de Amerikaanse Buffalo voor de Indianen als ‘sacrale’ dieren beschouwd worden?

Weten die blauwe jongens dan niet dat in de 19° eeuw een grote bizonslachting heeft plaats gehad?

Het uitroeien van de bizons werd door de regering van de Verenigde Staten toegejuicht en sterk aangemoedigd als een van de betere middelen om het inheemse volk, die indianen, uit te roeien.

De uitroeiing van de bizons maakte deel uit van het plan voor de genocide van een volk dat in de weg liep van de Europese bezetters, kolonisten en goudzoekers!

 

Helemaal “not done” en zelfs ronduit verwerpelijk is de carnavaleske ‘Chief’ met zijn blauwe ge- mini-rokte en tot over haar oren geschminkte ‘squaw’!

Weten de blauwe Gentenaren niet dat de verenhoofdtooi en andere kledingsymbolen de ‘regalia’ zijn van de indianen en met respect moeten behandeld worden?

 

Zitten er dan geen creatieve mensen in de voetbalploegen die een eigen originele logo en mascotte kunnen bedenken.

Hoe triest is het dat zij het stereotiepe, karikaturale beeld van dé indiaan overnemen zonder even wat research te doen naar wat de indianen daarvan vinden.

Het imago van de indianen dat door de karikaturale, stripfiguurachtige uitbeeldingen bevestigd wordt is heel schadelijk voor de indiaanse kinderen.

De Indianen ervaren dit als puur racisme!

 

Waarom raakt de discussie over ZWARTE PIET ons?

De meningen zijn daarover verdeeld, maar feit is dat vele gekleurde mensen en anti- racisten het kroeshaar en de dikke lippen als racisme ervan.

Waarom ligt niemand wakker van het racisme tegenover indianen?

Een ver van mijn bed show?

Neen, toch niet, vergeet nooit dat de Europese bezetters, die witte mannen met hun wapens en hun zucht naar goud, de Nieuwe Wereld hebben veroverd met bedrog, leugens en genocide van de oorspronkelijke bewoners van het Grote Schildpad Eiland dat nu Amerika genoemd wordt.

Suggestie:

Gent is een mooie oude stad met een groots verleden.

Wanneer men in de geschiedenis gaat grasduinen kom je daar vast ook namen tegen van ‘ferme jongens en stoere knapen en hun stammen’

Overigens zou de naam van het Keltische ‘Gond’ komen.

Misschien kan men inspiratie vinden bij de oude Kelten.

Stop het gebruik van indiaanse bijnamen, afbeeldingen, spiritualiteit.

Er is door de eeuwen heen genoeg van hen gestolen, laat de Indianen in hun waardigheid!

NAIS