Eén jaar na het stopzetten van de AFF-Blog

Door Ed Steffens - Anti-Fascisitisch Front

10 augustus 2017

Exact één jaar geleden moesten wij melden dat omwille van een discussie over auteursrechten voor foto’s het publiceren op de blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF) tijdelijk stopgezet werd (http://aff.skynetblogs.be

Intussen werden nog andere media aangesproken op hun foto’s – ook bijvoorbeeld onze ‘vrienden’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) – maar een oplossing die niet-kapitaalkrachtige groepen toelaat op een aantrekkelijke manier te berichten en commentaar te leveren is er niet. Het “tijdelijk” stopzetten van de AFF-blog is dan ook een “definitief” geworden.

Er waren/zijn plannen om op een andere wijze te publiceren, maar alsnog is daar niets meer van gerealiseerd dan minstens wekelijks een Facebookbericht, doorgaans tweemaal per week. Omdat het bereik via Facebook merkelijk minder is dan via een website of blog, waarvan de artikels lang zichtbaar blijven en de artikels gemakkelijker terug te vinden zijn, werd gestopt met dagelijks publiceren. Desondanks verscheen hier heel wat dat je niet in de klassieke en andere media terugvindt. 116 AFF-Facebookberichten, naast de berichten die anderen hier kunnen posten.
Intussen blijft het AFF ook een betrouwbare, discrete informatiebron voor andere media. Vooral kranten.

Helaas speelt de snelheid waarmee journalisten soms ‘een stuk’ moeten leveren ten nadele van de diepgang die wij kunnen bieden. Een ex-medewerker van de AFF-blog publiceert intussen bij Apache, waar zijn artikels gretig gelezen worden en een nieuw publiek bereiken.
Maar er blijven bij wijze van spreken 101 onderwerpen die wij zouden publiceren op de AFF-blog, daar veel geliket en gedeeld zouden worden (zie: onze Top-50’s van meest gelikete en gedeelde artikels in 2013, 2014, 2015 en 2016), waar bij de klassieke en andere media om uiteenlopende redenen geen plaats voor is. Het verlies van de AFF-blog blijft daarom te betreuren.
Informeren over (extreem)rechts is echter maar één zaak. Belangrijker nog is de algemene sociale en politieke strijd, en het geloof in een aantrekkelijker alternatief dan (extreem)rechts. Een strijd die op meerdere plaatsen en in verschillende vormen gevoerd wordt, waar AFF-militanten en -sympathisanten graag mee hun schouders onder zetten. ¡El pueblo unido jamás será vencido!