ADIEU 2016 - WELKOM 2017

Nieuwjaarsbrief van het NAIS- team

Vrouwen tegen Fascisme/Racisme

Actiegroep voor Leonard Peltier

 

Aan de trouwe lezers en sympathisanten van NAIS en de NAIS Gazet

 

2016 is een goed actiejaar geweest.

Solidariteit in de strijd tegen de onderdrukking van inheemse volkeren, tegen het drastisch voortwoekerende fascisme, tegen de uitbuiting door het kapitalisme, tegen de tirannie van multinationals die de wereld -- gedreven door hebzucht -- overheersen, en tegen het wanbeleid van onze eigen regeringen begint meer en meer te groeien.

 

Linkse organisaties beginnen zich te verenigen tijdens betogingen en andere manifestaties, alhoewel de realiteit van ‘één links front’ -- een droom die wij al 40 jaar lang koesteren -- nog ver weg is.

Het NAIS- team mag er prat op gaan dat het in die solidariteit een steentje heeft bijgedragen.

 

Over de NAIS Gazet kunnen we ook zeggen dat ze ‘goed boert’.

Van 80 tot 130 pageviews dagelijks is niet slecht voor een onafhankelijke gazet online die het zonder advertenties, subsidies en andere inkomsten doet.

Temeer daar het de principiële taak van de NAIS Gazet is om organisaties, media -- mainstream en sociale -- én individuen die een loopje nemen met de waarheid of deze te misbruiken uit winstbejag of om hun grote ego te voeden – ferm tegen de schenen te stampen.

Dat de NAIS Gazet frank en vrij en eerlijk kan blijven is dankzij de boost die jullie, trouwe lezers, het NAIS- team geven door jullie enthousiast geloof in wat wij doen. En, uiteraard ook door het feit dat wij geheel en al onafhankelijk en vrij zijn en roeien met eigen riemen.

Ook stevige dank u wel aan kameraden van www.Blokbuster.be voor de permanente toestemming om hun artikels over fascisme/racisme integraal over te nemen in de NAIS Gazet.

Een bijzondere dank ook aan Brenda Norrell van Censored News www.bsnorrell.blogspot.com

Dank voor haar eerlijke berichtgeving -- in soms heel moeilijke omstandigheden -- over de strijd van de grassroots Native Amerikanen en haar prachtige vertrouwen in ons!

 

Over acties voor de vrijheid van Leonard. De tijd dringt. Leonard heeft er zelf -- dankzij recente ontwikkelingen die nog niet openbaar gemaakt kunnen worden -- terug hoop op.

Wij moeten echter realistisch blijven. De FBI- honden hebben duidelijk laten weten dat zij alles in het werk zullen stellen om de clementie verlening te beletten. Wij moeten met beide voeten op de grond klaar staan met nieuwe strategieën om na een eventuele teleurstelling verder actie te voeren voor de vrijlating.

Het NAIS-team zal eind januari de koppen bijeen steken om de ontwikkelingen te bestuderen en indien nodig nieuwe strategieën bekend te maken.

Wij danken iedereen die in de loop van het jaar onze NAIS stand- bezocht en gesteund heeft!

 

Maar...de strijd gaat voort!

In januari kan u ons alvast vinden op:

-Vrijdag 20 januari 2017 vanaf 18 uur: nieuwjaarsreceptie PVDA- Zuiderpershuis- Waalsekaai 14- 2000 Antwerpen. Voorstelling van het boek ‘Graailand’ door Peter Mertens.

-Donderdag 26 januari 2017: voorstelling van Het Boek der Kampen- georganiseerd door SAF- Huis v.d. mens- Burburestraat 11 2000 Antwerpen.

NAIS zal daar aanwezig zijn met de Vrouwen (en mannen) tegen Fascisme/Racisme.

-Zaterdag 28 januari 2017: in Den Hopsack, Antwerpen- om 14 uur. Jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van Cuba- NAIS zal ter plaatse zijn.

-Zondag 29 januari 2017: jaarlijkse Trade in Heusden. Wij zullen voor die datum en na Trump’s troonsbestijging nog even samenkomen om flyers en dossiers die oproepen voor schrijfacties naar Obama te herbekijken.

 

Wij wensen iedereen een solidair, creatief, actief en zeer strijdbaar 2017

 Alice, Ann, Carmen, Wim, Annmarie, Renier en Marc

Het NAIS-team