* Nieuwe testen tonen dat Navajo’s in Sanders slachtoffers zijn van uranium lek.

 

Navajo’s die weg moesten van de Black Mesa om plaats te maken voor Peabody kolenmijnen zijn nu slachtoffer van het Church Rock uranium lek die naar de Puerco stroomde.

Inwoners van Sanders eisen verantwoording voor uranium contaminatie in de lokale waterbronnen.

 

Door Tonya Baloo

Censored News:

http://bsnorrell.blogspot.be/2015/08/navajos-in-sanders-victims-of-uranium.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Sanders- Arizona- Na systematisch stalenonderzoek van meer dan 114 waterputten in Nahata Dziil Chapter en naburige streken, toonden de resultaten van ten minste 8 putten de aanwezigheid van een verhoogd niveau aan uranium in de stad Sanders.

Het stalenonderzoek werd uitgevoerd door leden van Tó lání Lake Enterprises, the Little Colorado River Watershed Chapters Association, and Southwest Research and Information Center.

De resultaten van de studie, getiteld: Puerco-LCR Water Quality Environmental Justice Project, werden op 24 juli 2015 kenbaar gemaakt aan de leden van de gemeenschap in het Nahata Dziil Chapter House.

Sinds die dag werden ongeveer 300 inwoners van Park Estates in Sanders gewaarschuwd voor het gebruik van gecontamineerd water als drink- bad- kook en poets- water.

Volgens de studie bevat het water in het systeem (PWS #AZ0401009), dat beheerd wordt door Arizona Windsong Water Company uranium, concentraties die de limit van 30 micrograms per liter (30 μg/L) in het drinkwater, zoals vastgelegd door de Safe Drinking Water Act (SDWA) van 1974 overschreden.

Vroegere resultaten van de stalen die samengesteld waren door het Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) hebben ook een buitensporige hoeveelheid aan uranium in het water sinds 2009 aangetoond.

 

Het is bekend dat de inname van uranium door het drinken van besmet water kan leiden tot ernstige nierproblemen (zelfs nierfalen ).

Het metaal produceert ook toxische effecten op het cardiovasculair systeem, lever, spieren en het zenuwstelsel.

De verhoogde niveaus van uranium in het grondwater is oorzakelijk ge-linkt aan het Church Rock uranium lek van 1979.

Door een breuk van een uranium afval poel kwam er 1.000 ton solide radioactieve afval en 93 miljoen liter zuur, radioactief materiaal in de Puerco River terecht. De smetstof werd zo meer dan 80 mijlen stroomafwaarts gevoerd tot in Navajo County, Arizona.

Sanders en Nahata Dziil (New Lands) en andere, overwegend Navajo gemeenschappen, zitten langs de oevers van de Puerco Rivier.

 

Ondanks verschillende ADEQ schendingen en herhaalde klachten over watervervuiling levert de Arizona Windsong Water Company nog steeds geen zuiver en veilig water aan haar betalende klanten.

Verder heeft het bedrijf herhaaldelijk informatie over waterbevuiling achtergehouden.

Inwoners van Park Estates en naburige Navajo gemeenschappen zijn gedupeerd door het wanbeleid vn de Arizona Windsong Water Company.

Deze daden zullen niet langer getolereerd of toegestaan worden.