* Clyde Bellecourt van de American Indian Movement is de Bullshit van Bernie, Hillary en Trump beu!

Foto door Brenda Norrell, Censored News

 

Door Brenda Norrell, Censored News:http://bsnorrell.blogspot.be/2016/02/aims-clyde-bellecourt-tired-of-bernie.html

Vertaald door NAIS met toelating van Brenda Norrell: www.denaisgazet.be

12 Februari 2016

 

Minneapolis: Tijdens een forum gesponsord door ‘Neighborhoods Organizing for Change’ en ‘Black Lives Matter’, weigerde Clyde Bellecourt van de American Indian Movement (AIM) zijn mond te houden en eiste hij van Bernie Sanders een antwoord op de vraag of “Bernie Sanders de Amerikaans Indiaanse verdragen zal respecteren indien hij tot president verkozen zou worden.”

Bellecourt zei vlakaf dat hij “de Bulshit beu” was die door de VS presidentskandidaten Bernie, Hillary en Trump gespuid wordt.

Nadat hem aangemaand werd om te zwijgen bleef Bellecourt doorvragen, “zal u de overeenkomsten die gemaakt werden met het Native volk respecteren?”

Presidentskandidaat Bernie Sanders antwoordde: “ Native Amerikanen hebben een verschrikkelijke deal gekregen van de regering. Ik zal doen wat ik kan.”

Bellecourt kaatste terug: “U hebt nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag.”

 

Clyde Bellecourt, ‘Thunder Before the Storm’, stichter van de American Indian Movement, begon bij de start van het forum commentaar te geven in zijn eigen taal, het Anishinabe.

 Bellcourt zei dat toen hij 79 jaar geleden geboren werd, de VS regering in samenwerking met de kerken, hem verboden had om zijn eigen taal te spreken, bidden, zingen en dansen.

“ Ze hebben ons alles afgenomen behalve onze waardigheid en onze trots.”

“ De Indiaanse volken werden totaal vergeten, alsof we niet meer bestonden.”

“ Zij dachten dat John Wayne ons allemaal te pakken had gekregen, dat George Armstrong Custer ons allemaal gedood had, dat de regering van de Verenigde Staten ons verdreven had.......maar we zijn nog steeds hier!”

 

“ Ik word kwaad wanneer ik u, Hillary, Donald Trump en de rest van de rechtervleugel geen enkel woord hoor zeggen over wat de Native volken van dit land werd aangedaan, dat is waarom de Movement gevormd werd.”

Bellecourt vertelde over de werkelijke bedoeling van het meer dan negen maanden durende proces in St.Paul, na de bezetting van Wounded Knee.

“Het doel was om alle Native stammen weg te krijgen.”

“Wij voelden dat indien wij niet opstonden, niet streden voor rechtvaardigheid voor het Indiaanse volk, wij als volk zouden omkomen.”

Het was duidelijk. AIM wist dat de verdragen niet geëerd zouden worden omdat de VS niets over hen wist.

Tijdens het forum probeerde de moderator Bellecourt het zwijgen op te leggen. Bellecourt echter antwoordde “Ik ben die Bullshit beu.”

Bellecourt zei dat AIM, op verzoek van de Elders naar de Verenigde Naties gegaan was om erkenning te vragen, dit ondanks dat zij meermaals gelabeld werden als “radicalen,” “militanten” en “terroristen.”

De Native Elders wisten dat, indien ze niet naar de VN zouden gaan de VS ons zou “wegvagen.”

Opnieuw probeerde de moderator hem stil te houden met de woorden:” Dit is een ‘Black Forum”.

Bellecourt die eiste om gehoord te worden zei: “ Dit is geen zwart Forum, het is een forum voor ‘kleurlingen’ en ik ben een van die kleuren.”

Bellecourt ging verder met het beschrijven van de inspanningen die AIM geleverd had in de Amerika’s, Congo en Zuid Afrika, tijdens hun gevecht voor erkenning bij de Verenigde Naties, terwijl de VS verder ging met hun pogingen tot uitroeiing.

Toen stelde Bellecourt de vraag aan Bern