10de verjaardag AFF-blog: proficiat!

Het is al langer bekend dat we bij Blokbuster grote fans zijn van de blog van het Anti-Fascistisch Front. Ondertussen bestaat deze blog tien jaar en is het een vaste waarde inzake antifascistisch nieuws geworden met een autoriteit die de antifascistische kringen overstijgt.

Het Anti-Fascistisch Front kent een lange geschiedenis, het lag mee aan de basis van heel wat acties in de jaren 1970, 1980 en 1990. Eind jaren 1990 leek de werking van het AFF wat stil te vallen, het gewaardeerde tijdschrift kwam niet meer uit en het aantal antifascistische acties was na het hoogtepunt van de antiracistische beweging in de eerste helft van de jaren 1990 sterk teruggelopen.

Op het begin van deze eeuw waren er wel antifascistische initiatieven, denk maar aan Blokwatch, die bijzonder nuttig werk verrichtten. Maar er was weinig continuïteit, Blokwatch stelde in 2007 dat de strijd gestreden was toen het Vlaams Belang de electorale scores van 2004-2005 niet kon consolideren. Naar aanleiding van het stopzetten van Blokwatch stelden we al dat er gelukkig aflossing van de wacht was inzake de verspreiding van antifascistische informatie. Daarbij verwezen we in de eerste plaats naar het AFF dat vanaf 2005 op het internet een tweede adem vond, en wat voor een.

Het AFF stond onder meer vooraan in het bekendmaken van het bestaan van neonaziconcerten in ons land, een praktijk die door de druk van de publieke opinie grotendeels verdwenen is. De afgelopen jaren is het Vlaams Belang wat in de verdrukking gekomen. Het AFF heeft daar gelukkig niet de conclusie uit getrokken dat een dagelijkse blog niet langer nodig is. Het feit dat er minder nieuws over extreemrechts te melden valt, is natuurlijk positief. Maar het gevaar blijft dat dit een stilte voor de storm is. De opgang van allerhande rechtse reactionaire groeperingen is een teken aan de wand. In de buurlanden merken we bovendien dat de voedingsbodem voor een hernieuwde groei van extreemrechts niet verdwenen is. Bovendien raken elementen van racisme zoals islamofobie breder verspreid en zelfs min of meer ‘aanvaardbaar’ voor delen van het establishment. Denk maar aan de ongemakkelijke evenwichtsoefening die N-VA maakt in zijn benadering van antimigrantenbeweging Pegida. Waakzaamheid blijft dan ook geboden

Blokbuster is een pak jonger dan het AFF, wij ontstonden in de zomer van 1991. In ons 24-jarig bestaan hebben we heel wat acties en campagnes georganiseerd. De zorgvuldige en gedetailleerde informatie van het AFF heeft dat telkens versterkt en draagt eraan bij dat de antifascistische beweging in ons land alive and kicking klaar staat om iedere uiting van racisme of nieuwe opmars van extreemrechts meteen actief te beantwoorden.

Proficiat AFF met deze tiende verjaardag en doe er nog vele jaren bij!