Benefiet voor Leonard Peltier in Wolfenbüttel- kort verslag

Door Christine Brelowski

Vertaald door Ann Van Eynde-Neutens, NAIS

Op 19 augustus 2016 was er een benefietavond voor Leonard Peltier in het Roncallihuis in Wolfenbüttel.

De toehoorders werden door Gudrun Kynass op de hoogte gebracht van het lot van de tot tweemaal levenslang veroordeelde gevangene Leonard Peltier. Tegelijkertijd werden handtekeningen verzameld om president Obama aan te sporen om Leonard gratie te verlenen en werden er giften gevraagd voor activiteiten om Leonard's zaak te steunen.

Het was een mooie avond, waar afwisselend gedichten van Leonard Peltier werden voorgelezen door Andreas Kothe en viola da gamba muziek uit de 17de eeuw werd gespeeld door Christine Brelowski.

Indruk maakten ook de lezingen uit Leonard"s boek "Mijn leven is mijn zonnedans" door Peter Görn en het voorlezen door Georg Kynass van de actuele, emotionele brief van Leonard zelf waarin hij spreekt over zijn hoop op gratie.

De avond werd georganiseerd door de afdeling Wolfenbüttel van Amnesty International. Amnesty International zet zich sedert jaren in voor de vrijlating van Leonard Peltier en zal niet stoppen vooraleer hij vrij is.