Oorlogen en terreur van de toekomst, vandaag in de maak.....

NAIS- Vrouwen tegen Fascisme/Racisme, Antwerpen- email: antifara.vrouwen@gmail.com

“De schurkerij die gij mij leert zal ik toepassen, en het zal slecht moeten lopen, als ik het niet beter doe dan mijn leermeesters.”

 

“Ik ben een jood. (Palestijn, Moslim, Zwart, Bruin, Rood, Sans Papiers, Refugee, immigrant, mens..vul in. )

 Heeft een jood geen ogen?, heeft een jood geen handen, ingewanden, lichaam, zintuigen, gevoelens, hartstochten?

Wordt hij niet gevoed met hetzelfde voedsel, gewond met dezelfde wapens, aangetast door dezelfde ziekten, genezen met dezelfde middelen, verwarmd of afgekoeld door dezelfde winter en zomer als een christen?

Als gij ons prikt, bloeden wij niet?

Als gij ons kietelt, lachen wij niet?

Als gij ons vergiftigt, sterven wij niet?

En als ge ons krenkt, zullen wij ons niet wreken?

Als wij in het overige zijn zoals gij zullen wij ook daarin op u lijken.

Als een jood een christen krenkt wat is dan zijn deemoed ? Wraak!

Als een christen een jood krenkt, wat moet dan, naar Christen voorbeeld, zijn gelatenheid zijn? Wraak!

De schurkerij die gij mij leert zal ik toepassen, en het zal slecht moeten lopen, als ik het niet beter doe dan mijn leermeesters.”

Uit de Koopman van Venetië, 3° bedrijf 1°Scene

Door William Shakespeare- Vertaling Willy Courteaux


Future Wars And Terror In The Making Today....

NAIS- Women Against Fascism/Racism, Antwerp- email: antifara.vrouwen@gmail.com

 “The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard but I will better the instruction”

" I am a Jew. (Palestinian, Muslim, Sans Papiers, Black, Brown, Red, Refugee, Immigrant, Human...fill in..)

Hath not a Jew eyes?

Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?

Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means,

warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is?

If you prick us, do we not bleed?

If you tickle us, do we not laugh?

If you poison us, do we not die?

And if you wrong us, shall we not revenge?

If we are like you in the rest, we will resemble you in that.

If a Jew wrongs a Christian, what is his humility? Revenge.

If a Christian wrongs a Jew, what should his sufferance be by Christian example?

Why, revenge.

The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard but I

will better the instruction.”

 

The Merchant of Venice, Act 3, Scene 1

By William Shakespeare