Oorlogen en terreur van de toekomst, vandaag in de maak.....

NAIS- Vrouwen tegen Fascisme/Racisme, Antwerpen- email: antifara.vrouwen@gmail.com

“De schurkerij die gij mij leert zal ik toepassen, en het zal slecht moeten lopen, als ik het niet beter doe dan mijn leermeesters.”

 

“Ik ben een jood. (Palestijn, Moslim, Zwart, Bruin, Rood, Sans Papiers, Refugee, immigrant, mens..vul in. )

 Heeft een jood geen ogen?, heeft een jood geen handen, ingewanden, lichaam, zintuigen, gevoelens, hartstochten?

Wordt hij niet gevoed met hetzelfde voedsel, gewond met dezelfde wapens, aangetast door dezelfde ziekten, genezen met dezelfde middelen, verwarmd of afgekoeld door dezelfde winter en zomer als een christen?

Als gij ons prikt, bloeden wij niet?

Als gij ons kietelt, lachen wij niet?

Als gij ons vergiftigt, sterven wij niet?

En als ge ons krenkt, zullen wij ons niet wreken?

Als wij in het overige zijn zoals gij zullen wij ook daarin op u lijken.

Als een jood een christen krenkt wat is dan zijn deemoed ? Wraak!

Als een christen een jood krenkt, wat moet dan, naar Christen voorbeeld, zijn gelatenheid zijn? Wraak!

De schurkerij die gij mij leert zal ik toepassen, en het zal slecht moeten lopen, als ik het niet beter doe dan mijn leermeesters.”

Uit de Koopman van Venetië, 3° bedrijf 1°Scene

Door William Shakespeare- Vertaling Willy Courteaux


Future Wars And Terror In The Making Today....

NAIS- Women Against Fascism/Racism, Antwerp- email: antifara.vrouwen@gmail.com