* VN ZAL HET COINTELPRO PROGRAMMA VAN DE VS BEOORDELEN IN MEI, IN GENEVE

 

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/04/united-nations-to-hold-cointelpro.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Black Panther Party, American Indian Movement and Vietnam War Protesters
were all targets of the US government's COINTELPRO

 

De Verenigde Naties zullen het VS regeringsprogramma COINTELPRO dat zich richtte op de Black Panthers, American Indian Movement, Martin Luther King Jr., en iedereen die protesteerde tegen de Vietnam oorlog beoordelen.

Buffy Sainte Marie was een van hen die protesteerde tegen de Vietnam oorlog. Buffy zei dat ze op de zwarte lijst gezet was en verbannen uit de muziek industrie in de VS vanwege haar lied “Universal Soldier” en haar standpunt tegen de Vietnam oorlog.

In een interview dat voor lange tijd gecensureerd werd, vanuit het Dine’ College op Navajo Nation, vertelde Buffy dat President Johnson hierin een hoofdrol gespeeld heeft. Een massa verzendingen van haar platen verdwenen spoorloos.

Operatie Chaos richtte zich ook op AIM

 

COINTELPRO was niet de enige VS operatie die zich richtte op de American Indian Movement. (AIM)

Censored News ontdekte dat in 1967 President Johnson Operatie Chaos gecreëerd heeft, met als doel te spioneren op de American Indian Movement, Black Panthers, studentenbewegingen en anti- oorlog bewegingen.

Deze CIA operatie documenteerde inlichtingen over 7.200 US burgers, waarin banden met zogenaamde ‘dissidenten” in andere landen werden vermeld.

Operatie Chaos was een ‘highly classified’, geheim inlichtingen- project van de CIA, dat zich na de bezetting van Wounded Knee toespitste op de American Indian Movement.

Amerikaanse Indianen die betrokken waren in de anti- oorlogsbeweging waren het doelwit.

US cables onthullen dat het State Department zich focuste op het bespieden van Russell Means.

Het VS State Department deed dit grondig en nam maatregelen toen de Lakota Russell Means aankondigde dat een delegatie naar oost- Europa zou gaan om “de mensenrechten- kwestie door Presdent Carter’s keel te rammen.”

https://wikileaks.org/plusd/cables/1977STATE226024_c.html

Means kondigde aan om in Europa de genocide van Amerikaanse Indianen aan de kaak te stellen en steun te zoeken tegen de nog steeds voortdurende ‘vreemde bezetting’ in de USA.

Volgens de cable was de VS ongerust dat de delegatie naar Europa in 1977 gebruik zou maken van “Iroquois paspoorten” .

Een document in Wikileaks toont dat, na Wounded Knee, de American Indian Movement van plan was om een ‘Indian Treaty Convention’ te houden nabij Morbridge, Zuid Dakota in 1974.

De US overheid maakte zich zorgen over het feit dat Bolivia en Mexico daar aanwezig zouden zijn. “De USG (United States Government) zal de officiële deelname van eender welke buitenlandse overheid aan dit evenement als zeer ongepast beschouwen.”

De US deed er het uiterste aan om erachter te kunnen komen wie er zou komen.

Lees meer hierover: http://indigenousresistancejuly2014.blogspot.com/2014/08/operation-chaos-targeted-american.html

 

Indian news website krijgt US spy contract

Zelfs nu zijn Amerikaans –Indiaanse media -bonzen betrokken in het spioneren voor de Verenigde Staten.

Onlangs ontving Ho-Chunk, inc, in Nebraska, eigenaars van de Indian News website www.indianz.com een miljoenen dollar contract om te spioneren op binnenlandse en internationale burgers, zij kregen  een kantoor in het Pentagon.

Ho-Chunk Inc. Had al reeds afzonderlijke contracten voor hun diensten in Irak en Saudi Arabia lopen.

 

Black Panthers focussen op de VN.

In de komende beoordeling door de Verenigde Naties van COINTELPRO, die begin mei van start gaat in Geneve, zullen twee van Amnesty International’s politieke gevangenen, Edward Pointdexter en Mondo we Langa aka David Rice zich voegen bij de roep om rechtvaardigheid.

Zij werden opgesloten voor hun overtuigingen gerelateerd aan de Black Panther Party in Omaha, Nebraska.

Het rapport van The Examiner zegt: “ Het United States Rights Network heeft aangekondigd dat een Universal Periodic Review zal starten op 11 mei, over de naleving door de Verenigde Staten van de verdragen van de rechten van de mens, waarvan zij mede ondertekenaars zijn.

De kwestie van politieke gevangenen uit de periode van COINTELPRO is onder de aandacht van het beoordelingsteam gebracht.

Operatie COINTELPRO was een clandestien en illegaal counterintelligence programma gericht tegen politieke activisten van 1956 tot 1971, onder de directe supervisie van Edgar J. Hoover.

De ‘ Black Nationalist- Hate Groups’ was de meest venijnige en dodelijke counterintelligence poging van de “Federal Bureau of Investigation” (FBI) van die periode.”

Lees het artikel in de Examiner: http://www.examiner.com/article/united-nations-to-hold-cointelpro-review-may-under-human-rights-treaty

 

 

Amnesty International: Prisoners of Conscience
Edward Poindexter and Mondo we Langa aka David Rice
Black Panther Party Omaha, Nebraska

 

Een racisme verdrag van de Verenigde Naties dwingt Obama om uitleg te geven over de COINTELPRO zwarte politieke gevangenen.

Door Mo Barns, Rolling Out

 

Een verdrag van de Verenigde Naties over racisme dat door de Verenigde Staten mee ondertekend is, wordt strikt toegepast tegen de Obama- regering. De tenuitvoerlegging van de verdragovereenkomsten met de details van zwarte gevangenen, vooral in de jaren ‘60.

Onder het FBI programma COINTELPRO werden tientallen zwarte politieke gevangenen opgesloten tijdens de ‘Civil Rights’ periode. In sommige gevallen werden deze gevangenen opzettelijk tot doelwit gekozen door het FBI onder leiding van directeur Edgar J. Hoover.

Het rapport van de VN zegt: “ De commissie verzoekt de State party om volgend periodiek verslag, gedetailleerde informatie over.... De huidige status van politieke activisten van de Civil Right Era die nog steeds opgesloten zijn.&r