*DE LANGE ARM VAN DE CHILEENSE POLITIE REIKT HELEMAAL TOT IN BELGIË

Door Yvonne Bangert- GFBV (Gesellschaft für bedrohte Völker - Vereniging voor bedreigde volkeren): https://gfbvberlin.wordpress.com/2015/06/15/der-lange-arm-der-chilenischen-carabineros-reicht-bis-nach-belgien/

Vertaald door Ann Van Eynde-Neutens, NAIS: www.denaisgazet.be

Foto: Foto: Yorick Jansens/ AFP

Op 10 juni 2015 ontving de Chileense president Michelle Bachelet een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. Ze had echter geen rekening gehouden met de moedige vrouwen van de inheemse Mapuche, die zich niet lieten ontmoedigen door bedreigingen van de politie.

Het is bijna niet te geloven : de Chileense president Michelle Bachelet ontving van de KUL een eredoctoraat. Op de feestelijke uitreiking werd mevrouw Bachelet begeleid door de Chileense gemilitariseerde politie: de Carabineros. Dezelfde politie die in Chile de dorpen van de inheemse Mapuche terroriseert. De Mapuche die in Europa aandacht vragen voor de onderdrukking van hun volk, voelen zich ook hier bedreigd door deze Carabineros.

De GFBV-Mapuche-coördinatrice uit Keulen was als lid van het Mapuche netwerk in Europa naar Leuven gereisd. Ook vertegenwoordigsters van de Mapuche uit Zwitserland, België en Nederland waren aanwezig. Samen organiseerden ze tijdens de ceremonie een stilzwijgend protest. Al bij het betreden van de feestzaal werden ze benaderd door de Carabineros. De Mapuche-vrouwen moesten hun namen geven en de reden van hun aanwezigheid. De Carabineros dreigden ermee de Belgische politie te verwittigen als ze hen niet een verklaring van de Europese Mapuche Coördinatie, het Europese netwerk van de Mapuche, zouden overhandigen. De agenten probeerden de vrouwen met bedreigingen bang te maken : “Jullie weten wat er gebeurd bij een interventie van de politie”. Ze konden hun dreigingen echter niet uitvoeren omdat de Mapuche toelating hadden om de ceremonie bij te wonen. Hun namen waren geregistreerd en ze hadden volmachten. Bovendien hadden ze niets onwettigs gedaan. De vrouwen begaven zich naar hun plaatsen; op de stoelen direct voor hen en naast hen namen Carabineros plaats die hen nauwlettend in het oog hielden.

Tijdens het dankwoord van de Chileense presidente stonden de Mapuche vrouwen recht en hielden gedurende 40 minuten (stilzwijgend) plakkaten met hun eisen in de hoogte : het demilitariseren van de Mapuche gebieden, het recht op autonomie, de teruggave van inheemse gebieden en het vrijlaten van politieke Mapuche gevangenen. Bovendien eisten ze het recht op hun eigen taal, Mapuzungun, en het nakomen van de reeds bestaande verdragen tussen de Chileense overheid en de Mapuche natie.

Op de receptie na de rede van president Bachelet waren de Mapuche niet welkom. Ze werden door veiligheidspersoneel naar de deur begeleid. Ze hadden echter reeds de aandacht getrokken van de talrijke aanwezige journalisten en konden interviews geven in het Spaans, Frans, Nederlands, Duits en Engels. Een eredoctoraat zal de schendingen van mensenrechten niet doen vergeten; daarvoor hebben de moedige Mapuche vrouwen uit Europa gezorgd!

--------------------------------------------------------------------------------

Nota van NAIS: Kan iemand het eredoctoraat-gedoe aan de KUL in Leuven nog ernstig nemen?

De ene week wordt een verdediger van mensenrechten gelauwerd....enkele weken daarna een notoire schender van mensenrechten!