Verzet, uitbuiting en onderdrukking in het land van de Indianen

Foto copyright Carl 'Bad Bear' Sampson, Western Shoshone, Peace and Friendship Walk, May 2016

Met het instorten van de media worden de corrupte criminelen actief- de Mormonenkerk die alles in het werk stelt om het seksueel misbruik van Navajo kinderen in de doofpot te stoppen en de VS die verdergaat met Indian Country te gebruiken als zijn toxische, radioactieve en dodelijke dumpplaats.

 

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/06/resistance-exploitation-and-oppression.html

Vertaald door NAIS met toelating van Brenda Norrell: www.denaisgazet.be

 

Copyright

 

Met het instorten van de nieuws media, volgend op de overname en de wijdverspreide afhankelijkheid van plagiaatplegers, kopieer en plak en fraude, kunnen corporate criminelen hun gangen gaan, nu meer dan ooit vertrouwend op de stilte van de media, en het falen van de media om verslaggevers ter plaatse te hebben om het nieuws te brengen.

 

Momenteel probeert de ‘Kerk van Jesus Christus van de Heiligen van de laatste dagen’ een beperkingbevel te bekomen om enkele seksmisbruik rechtszaken bij de Navajo rechtbank te blokkeren.

Dit seksueel misbruik had plaats in de jaren 1970 toen de Mormonen kerk met bussen arriveerde in de Navajo Natie en de Navajo kinderen weghaalden om in Mormonen gezinnen te plaatsen in het kader van het Indiaanse plaatsingprogramma in Utah.

 

Vier Dineh ( Navajo) kinderen hebben een rechtszaak aangespannen. Terwijl Mormonen gezinnen bezig waren met het indoctrineren van de kinderen, werden vele kinderen seksueel misbruikt.

Toen de Navajo kinderen de kerk vertelden over het misbruik weigerden de kerkoversten hen te beschermen en de misbruikers aan te klagen.

 

Het misbruik van Indiaanse kinderen in kerk en staatskostscholen, en in katholieke kerken door priesters was endemisch en werd in de doofpot gestopt door de regeringen van de VS en Canada, ook door de regeringen van Australië en Nieuw Zeeland.

 

Het seksueel misbruik van Navajo kinderen door Mormonen en de cover- up door de Mormonenkerk is recent aan het licht gekomen, seksueel misbruik dat generaties getraumatiseerd heeft en mensen met gebroken levens achterliet.

 

Misbruikers rekenen op de isolatie van slachtoffers

 

De isolatie van Navajo’s van Big Mountain heeft de buitensporige macht van de VS regering en zijn agenten aangewakkerd, vooral omdat de lokale en regionale media toch niet reageren.

De regering van de VS gaat verder met zijn brutale intimidaties en raids op de Navajo’s die zich verzetten tegen gedwongen verhuizingen.

De Benally familie van Big Mountain verzet zich reeds 40 jaar terwijl ze moeten vechten om te overleven.

Verleden week werd nog maar eens het vee aan het huis van John Benally weggevoerd . Politieagenten hielden vrouwen, kinderen en ouderen onder huisarrest, terwijl hun vee onder hun ogen werd weggevoerd.

Het zogenaamde Navajo Hopi land dispuut werd in feite georchestreerd door Peabody Coal om de Navajos van hun grond te verdrijven voor hun kolenmijnen.

Peabody gebruikt de kolen voor hun vuile steenkoolcentrales- ‘Navajo Generation Station’- die zuid Arizona voorziet van elektriciteit.

Na tientallen jaren van verzoeken om hulp, zeggen dat Navajos van Big Mountain, dat ze nu al 40 jaar wachten op de Verenigde Naties om iets te ondernemen.

Het verzet tegen uitbuiting en misbruik gaat verder doorheen het land van de Indianen.

Hieronder zijn de acties van de Lakota en Ponca wiens volk, land en water op het pad liggen van de Dakota Acces Pijpleiding, en de geplande Keystone XL pijleiding.

 

Een Lakota verzetskamp staat klaar in de Standing Rock Nation in Noord Dakota om de ‘Dakota Access’ pijpleiding te stoppen en vergiftiging van het water te beletten.

In Oklahoma is de Camp familie van de Ponca Nation teruggekeerd naar hun voorouderlijk land in Nebraska om de sacrale Ponca ‘resistance corn’ te planten op het pad van de geplande Keystone XL pijpleiding.

 

Mekasi Camp Horinek, zoon van Native Amerikaanse activist Casey Camp zei hierover: “ Wij planten het niet enkel in de aarde van onze voorouders, maar ook in de harten en geesten van allen die Moeder aarde beschermen, eren en respecteren . Zoals de wortels van deze verzetzaden zich zullen verspreiden over de continenten, zo zal het bewustzijn om te strijden tegen Keystone XL pijpleiding om de aarde te beschermen voor toekomstige generaties groeien.”

 

Ander nieuws van de Navajo Nation. De Panama Papers hebben voor de eerste keer een link met Indian Country onthult. Het is met de Cubaanse Alimport,- import voedselagentschap- dat de Navajo Nation tijdens de dagen van het Cubaanse embargo zaken wou doen.

Terwijl het nog onduidelijk is of er wetten werden overtreden, is de saga van deze rampzalige maïs en bonen- deal, en de censuur door Indian Country Today van de genetisch gemodificeerde oogsten en een Raytheon rakettenfabriek op de Navajo Farm een verhaal op zichzelf.

 

The Panama Papers en the Navajo Cuban Food Deal:http://bsnorrell.blogspot.com/2016/06/the-panama-papers-and-navajo-cuban-food.html

 

Pablo Solon of Bolivia – wiens visie geholpen heeft tot het verstevigen van de ontwerpen tijdens de conferentie over klimaatverandering en de rechten van Moeder Aarde in Cochabamba, Bolivië in 2010- heeft een nieuwe reflectie op de Rechten van de Natuurbeweging en de wetten aangenomen door Bolivia en Ecuador geschreven.

 

De Zapatistas werden niet monddood gemaakt. Subcomandante Marcos heeft de naam van de vermoorde Maya onderwijzer Galeano aangenomen.

Subcommandate Galeano schrijft met Subcomandante Moises.

Beiden rapporteren zij de onderdrukking en het verzet aan de wereld.

“ Het lijkt erop dat op een bepaalde periode in de korte en intense geschiedenis van de 20° eeuw, dit land een internationaal referentie voor toerisme was.... De waarheid is dat over de laatste jaren “Mexico” een wereld- referentie geworden is van overheidscorruptie; voor de wreedheid van Narco- smokkel; de volle medeplichtigheid en partnerschap- niet enkel infiltratie- van georganiseerde misdaad en de overheidsinstellingen; de gedwongen verdwijningen; het leger uit de kazernes en in de straten en op de snelwegen....”

 

Ondertussen gaat de VS verder om het land van de Indianen te vergiftigen door het als toxische, radioactieve en dodelijke dumpgrond te gebruiken.

 

Yucca Mountain is land van de Western Shoshone zoals vastgelegd in de Treaty van Ruby Valley in 1863. Yucca Mountain is sacraal gebied voor de Western Shoshone. Het is reeds getekend en vergiftigd door de Nevada Test Site en de roekeloze test van de atoombom die het gebied radioactief gemaakt heeft.

 

Toch, in zijn ‘push’ om uiterst gevaarlijke nucleaire afval te stockeren op Yucca Mountain, weigert de ‘Nuclear Regulatory Commission’ te erkennen dat er geen veilige manier is om nucleaire brandstof op te slaan.

 

Kevin Kamps schrijft in ‘Beyond Nuclear’: “ Bestraalde nucleaire brandstof blijft een miljoen jaren gevaarlijk, zoals vastgelegd door de ‘US Environmental Protection Agency’ in zijn ‘Yucca Mountain dump regulations’.

Read more:

Courts must hold Mormon Church responsible for sex crimes against Navajo children

Big Mountain Navajos held under house arrest as livestock confiscated

http://bsnorrell.blogspot.com/2016/06/breaking-big-mountain-residents-under.html

 Sacred Ponca Corn planted in path of Keystone XL pipeline

Bolivia’s Pablo Solon on Living Well in Nature with Balance

US refuses to acknowledge nuclear fuel hazardous for a million year

http://bsnorrell.blogspot.com/2016/06/yucca-mountain-us-refuses-to.html

Copyright Brenda Norrell