Verzet, uitbuiting en onderdrukking in het land van de Indianen

Foto copyright Carl 'Bad Bear' Sampson, Western Shoshone, Peace and Friendship Walk, May 2016

Met het instorten van de media worden de corrupte criminelen actief- de Mormonenkerk die alles in het werk stelt om het seksueel misbruik van Navajo kinderen in de doofpot te stoppen en de VS die verdergaat met Indian Country te gebruiken als zijn toxische, radioactieve en dodelijke dumpplaats.

 

Door Brenda Norrell, Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/06/resistance-exploitation-and-oppression.html

Vertaald door NAIS met toelating van Brenda Norrell: www.denaisgazet.be

 

Copyright

 

Met het instorten van de nieuws media, volgend op de overname en de wijdverspreide afhankelijkheid van plagiaatplegers, kopieer en plak en fraude, kunnen corporate criminelen hun gangen gaan, nu meer dan ooit vertrouwend op de stilte van de media, en het falen van de media om verslaggevers ter plaatse te hebben om het nieuws te brengen.

 

Momenteel probeert de ‘Kerk van Jesus Christus van de Heiligen van de laatste dagen’ een beperkingbevel te bekomen om enkele seksmisbruik rechtszaken bij de Navajo rechtbank te blokkeren.

Dit seksueel misbruik had plaats in de jaren 1970 toen de Mormonen kerk met bussen arriveerde in de Navajo Natie en de Navajo kinderen weghaalden om in Mormonen gezinnen te plaatsen in het kader van het Indiaanse plaatsingprogramma in Utah.

 

Vier Dineh ( Navajo) kinderen hebben een rechtszaak aangespannen. Terwijl Mormonen gezinnen bezig waren met het indoctrineren van de kinderen, werden vele kinderen seksueel misbruikt.

Toen de Navajo kinderen de kerk vertelden over het misbruik weigerden de kerkoversten hen te beschermen en de misbruikers aan te klagen.

 

Het misbruik van Indiaanse kinderen in kerk en staatskostscholen, en in katholieke kerken door priesters was endemisch en werd in de doofpot gestopt door de regeringen van de VS en Canada, ook door de regeringen van Australië en Nieuw Zeeland.

 

Het seksueel misbruik van Navajo kinderen door Mormonen en de cover- up door de Mormonenkerk is recent aan het licht gekomen, seksueel misbruik dat generaties getraumatiseerd heeft en mensen met gebroken levens achterliet.

 

Misbruikers rekenen op de isolatie van slachtoffers

 

De isolatie van Navajo’s van Big Mountain heeft de buitensporige macht van de VS regering en zijn agenten aangewakkerd, vooral omdat de lokale en regionale media toch niet reageren.

De regering van de VS gaat verder met zijn brutale intimidaties en raids op de Navajo’s die zich verzetten tegen gedwongen verhuizingen.

De Benally familie van Big Mountain verzet zich reeds 40 jaar terwijl ze moeten vechten om te overleven.

Verleden week werd nog maar eens het vee aan het huis van John Benally weggevoerd . Politieagenten hielden vrouwen, kinderen en ouderen onder huisarrest, terwijl hun vee onder hun ogen werd weggevoerd.

Het zogenaamde Navajo Hopi land dispuut werd in feite georchestreerd door Peabody Coal om de Navajos van hun grond te verdrijven voor hun kolenmijnen.

Peabody gebruikt de kolen voor hun vuile steenkoolcentrales- ‘Navajo Generation Station’- die zuid Arizona voorziet van elektriciteit.

Na tientallen jaren van verzoeken om hulp, zeggen dat Navajos van Big Mountain, dat ze nu al 40 jaar wachten op de Verenigde Naties om iets te ondernemen.

Het verzet tegen uitbuiting en misbruik gaat verder doorheen het land van de Indianen.