*Sinn Féin jongeren voeren actie voor Leonard Peltier!

Jongeren van het 'Mairead Farrell Republican Youth Committee' vervoegden de vernieuwde Clementie campagne voor Peltier om het nog steeds voortdurende onrecht dat Native Amerikaanse activist Leonard Peltier is toegebracht onder de aandacht te brengen.

Zij vragen president Obama om zijn executieve macht om Leonard Peltier clementie te verlenen uit te voeren..