* PAUS LOOFT MISSIONARIS DIE OP EEN WREDE EN BRUTALE MANIER INHEEMSEN BEKEERDE TOT HET CHRISTENDOM

Door:By Frances D’Emilio | The Associated Press

Bron: Red Power Media: https://redpowermedia.wordpress.com/2015/05/03/pope-defends-missionary-who-brutally-converted-indigenous-people-to-christianity/

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Zaterdag loofde paus Franciscus de ijver van een Franciscaanse missionaris uit de 18de eeuw die hij heilig wil verklaren tijdens zijn bezoek in de herfst aan de Verenigde Staten .

De indianen echter zeggen dat de man op een wrede manier de inheemsen dwong tot het Christendom .

Franciscus loofde Junipero Serra tijdens een preek op het seminarie in Rome.

Tijdens zijn bezoek aan Washington DC op 23 sept. wil hij de man heilig verklaren

 

In California hebben Native Amerikanen geprotesteerd. Zij stelden dat de missionaris zou moeten bekritiseerd worden voor zijn rol in het uitdunnen van inheemse populaties tijdens zijn campagne om katholicisme op te dringen.

Zij zeggen dat de bekeerlingen tot slaven werden gemaakt en dat missionarissen zoals hij ziekten zoals pokken, dat hun volk decimeerde hielpen verspreiden.

 

Franciscus beschrijft Serra als deel uitmakende van een missionariscorps dat “ uittrok naar alle geografische, sociale en existentiële gebieden,” om de Gospel te verspreiden.

“Zulk een ijver begeestert ons,” zei Franciscus.

 

Serra, die gestorven is in 1784, “ bracht een nieuwe lente van evangelisatie in deze uitgestrekte gebieden van Florida tot California.”

Het vaticaan ziet Serra als een rolmodel voor de groeiende Hispanic katholieke populatie.

Deze bijna heilig verklaarde hielp de “inheemsen tegen de misbruiken door de kolonisators, “ aldus de Paus.

Voorzichtig voegde hij er nog aan toe: “soms nemen we even de tijd om bedachtzaam hun kracht en, boven alles hun zwakheden en tekortkomingen te onderzoeken.”

 

Native Amerikanen zijn woedend dat Serra heilig verklaard zal worden.

Zij verwijten Serra en andere missionarissen het bijna uitroeien van hun cultuur.

“ Hier zal geen enkele indiaan bidden tot Serra,” zei Ron Andrade, een lid van de La Jolla Indian reservaat en directeur van de Los Angeles City and County Native American Indian Commission.

 

“Terwijl Spaanse missionarissen naar de kust trokken op hun zoektocht naar nieuwe zielen, trokken wij naar het binnenland, wij trokken weg van de kerken,” zei Andrade in een telefonisch interview over de heiligverklaring “Serra wist dat door het vernielen van de cultuur en levenswijze van de Native Amerikanen zij zouden sterven.”

 

Het missionaris werk werd uitgevoerd om “land en zielen in bezit te krijgen, dood of levend.” Zei Andrade.

Hij betreurde ook dat de paus “geen bisschoppen gezonden had om de schaamteloze gedragingen in vraag te stellen.”

 

In zijn preek drukte de eerste Latijns Amerikaanse paus zijn ontzag uit voor mensen zoals Serra: “ik vraag me af of wij vandaag ook onze comfortabele levens zouden achterlaten om met dezelfde gulheid en moed God te brengen naar hen, die de omhelzing van God’s barmhartigheid nog niet hebben ervaren.”

Voor de missviering op het seminarie begon wees kardinaal Donald Wuerl van Washington, de bezorgdheid af dat de heiligverklaring van Serra verdelend en beledigend zou kunnen zijn voor de Native Amerikanen.

 

Native Amerikanen, waaronder leden van de ‘inter-tribal council’ in California hebben gelobbyd voor het verwijderen van een beeld uit de hoofdstad van de Verenigde Staten.