*SIOUX TRIBE NATIONAL DETAILLEERT HOE AMERIKAANSE INDIANEN HET GEBREKKIGE ONDERWIJSSYSTEEM KUNNEN TE BOVEN KOMEN!

Door Rahel Gebreyes, Huffington Post: www.huffingtonpost.com

 Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Amerikaans indiaanse kinderen zijn steeds ernstig benadeeld geweest waar het onderwijs betreft.

Scholieren moeten dikwijls lessen volgen in verouderde,vervallen gebouwen aged, dilapidated buildings , en klachten over de 183 federaal- bestuurde scholen in Native reservaten zijn er in overvloed.

Alhoewel de Obama overheid gezworen had om hier verandering in te brengen vowed to make a change ,heeft die echter, zoals zovele overheden voor hen, nog niet de minste moeite gedaan.

 

Chase Iron Eyes, een advocaat en Standing Rock National, gaat hier dieper op het gebrekkige onderwijssysteem in tijdens een interview met HuffPost Live.

Daar waar de meeste reservaat scholen eigendom zijn en beheerd worden door Native Amerikanen “op papier”, hebben de tribes geen controle of kunnen zij geen eigen onderwijsprogramma ontwikkelen, d.w.z. de lessen missen vaak de cruciale toevoeging van Native Amerikaanse cultuur en waarden, zegt Chase Iron Eyes.

 Behalve het gebrek aan een cultureel gevoelig curriculum, halen reservaat scholen vaak onevenredig lage cijfers, gaat hij verder.

Rapporten tonen ons dat het percentage vroegtijdige schoolverlaters bij Amerikaanse Indianen en Alaska natives veel hoger liggen dan normaal higher dropout rates en zijn de kansen veel kleiner om naar het hoger onderwijs over te stappen.

 “Ikzelf was helemaal onvoorbereid door het reservaat schoolsysteem. Ik heb echt hard moeten werken om verder te kunnen,” zegt Iron Eyes over zijn eigen ervaring met het schoolsysteem.

 Iron Eyes dringt er bij de Native Amerikaanse tribes op aan om controle te nemen over hun onderwijssysteem door meer infrastructuur te creëren met eigen financiering.

“ Wij moeten stoppen met afhankelijk te zijn van de federale regering voor onze voorzieningen. Ik bedoel, zij zouden het moeten doen, maar die overeenkomst is een soort van tweesnijdend zwaard omdat het deze verwachting creëert. Maar, het creëert tegelijkertijd ook een afhankelijkheid. Wij moeten in staat zijn om onze eigen scholen te financieren zodat wij niet geraakt kunnen worden telkens ze in de toelagen snijden.”

Zie :live interview here:

http://live.huffingtonpost.com/r/segment/native-american-schools-government/5446c7c2fe34443d1f000019