SAAMI: verzet geleid door inheemsen tegen nieuwe visserijvoorschriften van Finse en Noorse regeringen

Door Ellos Deatnu voor Censored News:

http://bsnorrell.blogspot.be/2017/06/saami-indigenous-led-resistance-against.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Foto’s: Ellos Deatnu

 

Vorige week heeft een groep onder de naam Ellos Deatnu (Lang leve Deatnu) een moratorium uitgeroepen over een deel van de Deatnu (Tana/Teno) rivier. Dit was een reactie tegen de nieuwe visserijvoorschriften, hen opgedrongen door de Finse en Noorse regeringen en die de inheemse rechten ernstig beknotten.

De door de inheemsen geleide verzetsgroep bestaat uit SAAMI en anderen die geweldloos werken voor zelfbeschikking en lokaal bestuur in de Deatnu Vallei.

De Deatnu rivier vormt gedeelte van Sàpmi, het grensoverschrijdend thuisland van het inheemse Saami volk.

 “ Noorwegen en Finland worden vaak aangezien als paradijs voor mensenrechten, maar hoeveel is er werkelijk geweten over hun falen waar het over de erkenning en respecteren van de rechten van hun eigen inheemse volk gaat? Met deze nieuwe visreglementen hebben de Finse en Noorse overheden meer dan twee derde van al de visrechten van de Saami weggevaagd.

Mijn visrechten, als Saami , worden volledig weggepakt. Wij willen onze kleinkinderen een vruchtbaar leven in harmonie met de rivier kunnen nalaten.

Niets is belangrijker dan het welzijn van onze rivier.

Wij hebben gezien dat de Noorse en Finse staten langs geen kanten beseffen wat het beste is voor onze rivier,” verklaarde Aslat Holmberg van de Ellos Deatnu group.

 

De Deatnu rivier en zijn zalmen spelen een belangrijke rol in de overleving van Saami als volk.

De nieuwe voorschriften vertegenwoordigen een duidelijke schending van de

internationale mensenrechtenverdragen, met inbegrip deze die specifiek betrekking hebben op inheemse rechten. Zij schenden ook de grondwetten van Noorwegen en Finland, en werden beslist zonder overleg met de lokale Saami gemeenschap.

 

“De staten waarvan de grenzen doorheen Sàmpi lopen proberen voortdurend onze natuurlijke bronnen aan te passen en zo, beetje bij beetje van ons weg te graaien.

De nieuwe voorschriften verschuiven effectief de rechten voor de Deatnu waterwegen en hun gebruik – rechten oorspronkelijk van de Saami- weg van de lokale bevolking, en veranderen deze in eigendom van de Finse en Noorse Staten. De enige manier voor de Saami om te overleven is verzet,” aldus Beaska Niillas, groepslid.

 Vertegenwoordigers van Ellos Deatnu hebben bevestigd dat het moratorium van kracht blijft tot de staten van Finland en Noorwegen akkoord gaan om de visserijvoorschriften te herzien in volle samenwerking met het Saami volk.

“ Nieuwe visserij reglementen moeten besproken worden op een manier die zich oprecht en werkelijk houdt aan de norm van vrije, voorafgaande en geïnformeerde instemming, zoals bepaald in de VN Verklaring over de rechten van inheemse volken. Alle discussies moeten geleid worden door het lokale Saami volk. Wij roepen mensen in de Deatnu Valley op om ook een moratorium uit te roepen in de andere gebieden langs het Deatnu stroomgebied tot nieuwe visserijvoorschriften worden overeengekomen en ingevoerd door zowel Finse als Noorse regeringen,” besluit Beaska Niillas.

 

SAAMI volk

Het Saami volk is een inheems volk dat woont in het Arctische gebied van Sàpmi, dat nu gedeelten omvat van noord Noorwegen, Zweden, Finland, en het Kola schiereiland van Rusland.

Inheemsen zijn mensen omschreven in de internationale of nationale wetgeving die specifieke rechten hebben, gebaseerd op hun historische banden met een bepaald territorium, en hun cultureel en historisch onderscheid van andere bevolkingsgroepen die doorgaans politiek dominant zijn.

In Europa zijn de Saami het enige volk met inheemse status.