* DOOD DOOR POLITIE EN COINTELPRO : VN ZAL VS SCHENDINGEN VAN MENSENRECHTEN BEOORDELEN

 Verenigde Naties horen VS mensenrechtenschendingen op maandag: Dood door politie, diefstal van inheemse kinderen, kolen en uranium mijnbouw –kankers, mishandelingen van migranten aan de grens, onrechtvaardige opsluitingen, spionage en moorden.

Door Brenda Norrell, Censored News:http://bsnorrell.blogspot.be/2015/05/death-by-police-and-cointelpro-un.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

De mensenrechtenschendingen door de VS zullen op maandag 11 mei 2015 beoordeeld worden door de Verenigde Naties in Genève. De moord van ongewapende zwarten door politieagenten, COINTELPRO, en vrijlating van Leonard Peltier en Mumia Abu Jamal, staan op het agenda.

Rassendiscriminatie en onrechtvaardige opsluitingen kronen de lijst van schendingen tegen mensenrechten gepleegd door de Verenigde Staten.

Het wegnemen van inheemse kinderen, en dood door vervuiling van het milieu, in het bijzonder voor Native Amerikanen in het Zuidwesten, maken ook deel uit van de wreedheden tegen mensenrechten.

Het feit dat de VS doorgaat met het financieren van Israël, terwijl Israël openlijk Apartheid voert in Palestina, is een schending van mensenrechten.

Zoals te verwachten was heeft de VS reeds een poging gedaan om zijn dossier over spionage, folteringen en doelgerichte moorden te verdedigen.

 

Het US Human Rights Network zal maandag de spits af bijten met zijn verklaring voor de komende ‘Periodic Review’ over de roep tot vrijlating van politieke gevangenen Leonard Peltier en Mumia Abu Jamal.

“ Meer dan 20 raciale en sociale activisten voor rechtvaardigheid en mensenrechten kwijnen weg in de VS gevangenissen. Deze politieke gevangenen zijn COINTELPRO/Civil Rights Eraxxvi activisten die werden vervolgd voor hun politieke overtuiging en activiteiten.

Nu zijn zij behoeftig, oud, ziek, en hebben zij recht op onmiddellijke vrijlating.

UPR Recommendations 92.94, 92.153 and 92.154 roept de VS regering op om een einde te maken aan de” discriminatie tegen personen van Afrikaanse afkomst; en al zijn politieke gevangenen, waaronder Leonard Peltier en Mumia Abu Jamal, vrij te laten.”

 

Het US Human Rights Network wijst op het milieu racisme, dat resulteerde in wijdverspreide sterfgevallen bij de armen in de VS.

Het voorbeeld is New Mexico, waar door kolenaangevoerde elektriciteitscentrales, uraniumontginningen en kernproeven het gebied vergiftigen, en zowel de Native Amerikaanse als de Chicano gemeenschappen bedreigen.

Kolenaangevoerde elektriciteitscentrales en uraniummijnen vergiftigen de Navajo Natie, terwijl de Pueblo’s getekend zijn met de erfenis van sterfgevallen door uraniummijnen en kernproeven.

 

Het Human Rights Network stelt: “Doorheen de Verenigde Staten zijn gekleurde gemeenschappen en inheemse volken onevenredig blootgesteld aan milieuvervuiling. In New Mexico bijvoorbeeld, zijn er onevenredige gevolgen voor de volksgezondheid- voornamelijk kanker- door pollutie veroorzaakt door industriële en extractive activiteiten (inbegrepen uraniumontginningen en verwerkingen), maar velen worden effectieve juridische bijstand geweigerd.”

 

Over de kwestie van mondiale mensenrechten, wijst het US Human Rights Network erop dat de VS Israël blijven financieren, ondanks de wreedheden tegen mensenrechten in Palestina.

 

“ Sinds 2010 is Israël veruit de grootste ontvanger van VS buitenlandse militaire assistentie. Het militaire assistentie verlenen aan Israël, gelet op de langdurende straffeloosheid voor zijn misdaden tegen de mensheid,geeft het falen van de VS weer om volledig de ‘International Humanitarian Law’ (IHL) te implementeren en aansprakelijkheidmaatregelen vereist onder de US Leahy Laws”

Lees het volledige verslag van het Human Right Network hier, ‘Engels): http://www.ushrnetwork.org/sites/ushrnetwork.org/files/upr_exec_summary_of_stakeholder_reports.pdf

 

Ondertussen, in wat Russel Means, Lakota, meermaals “een andere hond en pony show” noemde, heeft de VS reeds een verklaring, die zijn mensenrechtenschendingen mooi met een laag vernis bedekt heeft, ingediend.

 

In de verklaring van het VS State Dept wordt met geen woord gerept over de drone- moorden. De VS kon niet veel aanvoeren tot zijn eigen verdediging over spionage op zijn burgers ( wat het beroepshof van de VS net als onwettig verklaard had), of het bespioneren van de leiders en burgers van de wereld.

Moest het antwoord van de Vs betreffende zijn eigen spionage niet zo tragisch zijn, zou het lachwekkend zijn.

Het antwoord van het VS State Dept is kort: “ Zie algemene opmerkingen. Wij verzamelen enkel informatie over onze burgers in overeenstemming met de VS wet en internationale verplichtingen.”

 

Het US State Dept. ontkent daadwerkelijk zijn eigen moord- programma’s, die wel degelijk gedocumenteerd werden door voormalige CIA agenten en klokkenluiders.

Het VS antwoord in zijn verklaring: “ Recommendation 142: Halt aan selectieve moorden uitgevoerd door opdrachtnemers, en de privatisering van conflicten door het gebruik van private militaire bedrijven.

US positie: Zie algemene opmerkingen. Onze aannemers zijn niet gemachtigd om zich te mengen in directe vijandelijkheden of offensieve operaties of om moorden te plegen. Zoals het VS personeel mogen aannemers enkel macht gebruiken wanneer het consistent is met onze internationale en binnenlandse wettelijke verplichtingen. Wij hebben onze steun uitgesproken voor de Internationale gedragscode voor private Security Service Providers.”

 

Zoals te verwachten was, ontkende het VS State Dept. dat ze de conventie van Genève heeft geschonden door het uitvoeren van wijdverspreide folteringen, verdwijningen en doelgerichte moorden.

Verder ontkent de VS zijn rol in de voortdurende mishandelingen van migranten aan de grenzen en ‘gevangenis -voor winst- systemen’ ten koste van de migranten.

De VS neemt geen aansprakelijkheid aan in het militariseren van de VS grens, of geeft toe dat US Homeland Security dit jaar Israël’ s ‘defense contractor Elbit Systems uitgekozen heeft om spionnentorens te bouwen op de grens van Arizona, spionnentorens die ook gericht staan op de Tohono O’odham Nation.

Lees de volledige verklaring van het US State Dept hier, (Engels): http://www.state.gov/j/drl/upr/2015/237250.htm

Ondertussen heeft de UN High Commissioner voor mensenrechten in zijn samenvatting voor de komende beoordeling, de schendingen van mensenrechten door de VS opgelijst.

Het verwijderen van inheemse kinderen uit hun families is opgenomen in de lijst van mensenrechtenschendingen.

Deze volgen op generatielange mishandelingen, folteringen en vermoorden van Native Amerikaanse kinderen die ontvoerd werden door VS agenten en in VS kostscholen gedwongen werden, verdwenen kinderen, gebroken families en generaties van trauma achterlatend.

 

De UN Hihg Commissioner zegt: “JS10 stelt dat inheemse kinderen weggenomen werden van hun families en gemeenschappen in onevenredige getallen in vergelijking met andere kinderen, en eens weggenomen psychologische, economische en culturele schade ondergingen.”

 

Sommige van de mensenrechtenschendingen van ‘Minderheden en inheemse volken’ worden opgelijst in het rapport van de High Commissioner.

 

JS46 stelt dat Alaska en Hawaii erkend werden als naties onder de wet van naties en international law; die aanspraak maakten op zelfbeschikking en zelfbestuur.

Volgens JS46 diende de VS misleidende rapporten in om de schendingen van de ‘Charter of the United Nations en International Law250 87’ te verhullen.

Terwijl de inspanningen van de afgelopen jaren die gemaakt werden door de regering om de rechten van inheemse volken te verbeteren wel erkent worden, merkt te JS5 met diepe bezorgdheid dat inheemse volken, waaronder Amerikaanse indianen, Alaska Natives en Native Hawaiian volken, nog steeds belangrijke uitdagingen moeten aangaan die gerelateerd zijn aan historische discriminatie, daden van onderdrukking, en inadequaat overheidbeleid.

 

251 JS5 adviseert de overheid om maatregelen te treffen die daadwerkelijk sacrale gebieden van inheemse volken beschermen tegen exploitatie van milieu en degradatie.

 

252 JS19 heeft overeenstemmende aanbevelingen gemaakt.

 

253 88.JS48 verzoekt dat de ‘UPR Working Group’ adviseert dat de VS de VN verklaring van de rechten van de inheemse volken volledig eerbiedigt, om onder meer: zelfbeschikking, vrije voorafgaande en geïnformeerde instemming, rechten tot traditionele, bezette en gebruikte gronden, territoria en grondstoffen, culturele rechten en sacrale gebieden, zonder te proberen om de inherent rechten van inheemse volken te minimaliseren.

 

254 JS42 maakt soortgelijke opmerkingen en adviseerde de bescherming van culturele landschappen en sacrale gebieden van inheemse volken en A/HRC/WG.6/22/USA/3 11 verzeker dat raadplegingen gehouden worden met de gemeenschappen die getroffen worden door ontwikkelingsprojecten en exploitatie van natuurlijke bronnen.

 

255 JS42 gaf een soortgelijke aanbeveling.

256 89.JS26 stelde dat het principe van vrije, voorafgaande geïnformeerde instemming centraal moet staan in het binnenlandse en buitenlandse beleid. Sacrale sites moeten heel het land door beschermd worden.

 

257 90.JS40 benadrukt dat de terugwinning van traditionele gronden en natuurlijke bronnen de hoofdbekommernis is voor de Nipmuc Nation en de Chappaquiddick Wampanoag Tribe. 258 tribale leden worden voortdurend beknot in hun recht om te jagen en te vissen zonder licentie. Sommige gevallen resulteerden in arrestaties van tribale leden.

 

259 WSNC adviseert dat de overheid het verzoek van WSNC voor onderhandelingen over Treaty en landrechten inwilligt.

 

JS48 gaf aan dat de VS verdergaat met het maken van eenzijdige beslissingen om grondstoffen te onttrekken (goud, kolen, hout, water, enzovoort), en met ontwikkelingsprojecten uit te voeren met verwoestende effecten voor de sacrale gebieden, waaronder water en andere bronnen.

 

261 92.JS48 verzoekt dat de UPR WG aanbeveling doet dat de VS zijn afwijzing, in zijn eerste UPR review, van aanbeveling 92.154262 om de opsluiting de Indiaanse activist Leonard Peltier ongedaan te maken.

263 93.js42 vraagt de UPR WG om de VS te adviseren om zich te engageren in vredesprocessen met inheemse volken door een veilige toegang tot land, water, onderwijs en veiligheid tegen geweld te voorzien.

 

Lees de volledige verklaring van de VN High Commissioners, (Engels): http://www.ushrnetwork.org/sites/ushrnetwork.org/files/summary_of_stakeholders_information_usa_upr_2015.pdf