Native vrouwen brutaal gearresteerd aan hoofdkwartier Imperial Metals

Vancouver Video volgt later!

---------------------------------

Yuct Ne Senxiymetkwe Camp

Bron:Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/08/vancouver-video-native-women-violently.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Twee jaar na de Mount Polley ramp, voeren ‘Secwepemc Women’s Warrior Society en Ancestral Pride’ actie om Imperial Metals duidelijk te maken dat het verzet zal escaleren tot zij alle mijnoperaties in ons inheems territorium zullen stopzetten.

Imperial Metals riep dertig agenten op voor een brutale aanval op inheemse vrouwen en bondgenoten. Vier arrestaties werden verricht en velen onder ons werden bont en blauw geslagen.

Maar onze moraal is hoog en we weten dat de wereld toekijkt, wij krijgen steun van over de hele wereld.

Wij houden hen verantwoordelijk voor het geweld tegen inheems land en inheemse vrouwen.

We hebben een boodschap gezonden naar investeerders en aandeelhouders waaronder voorzitter Brian Kynoch- die aanwezig was- dat zij onze inheemse grondrechten geschonden hebben en handelden zonder onze vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming.

 

Volgens Kanahus Manuel: ”Vancouver is een centrum voor mijnbouw, wereldwijd.

Deze industrie schendt volken en landen over de hele wereld en wij sluiten ons met onze strijdkreet aan bij alle inheemse volken om onze thuislanden te beschermen.

Onze acties blijven doorgaan tot Mount Polly en Imperial Metals uit ons territorium verdreven zijn.”