* UITSPRAAK NRC – VICTORIE VOOR TEGENSTANDERS VAN DE MIJN!

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/04/nuclear-ruling-is-victory-for-lakota.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Gezamenlijk persbericht van ‘Clean Water Alliance’, ‘Owe Aku/Bring Back the Way’, ‘I’ts all about Water’, en ‘Dakota Rural Action’

30 april

Contact:

Jeffrey Parsons, Attorney

Lilias Jarding, Ph.D.  (Clean Water Alliance)

Debra White Plume lakotaone@gmail.com (Owe Aku)

Tegenstanders van een geplande uraniummijn behaalden een overwinning toen de ‘Nuclear Regulatory commissie’s Atomic Safety en Licensing Board’ (ASLB) besloot dat de juiste procedures om de culturele bronnen van de Native Amerikanen te beschermen, niet correct gevolgd werden en dat eerst verdere acties om de waterbronnen te beschermen moet ondernomen worden, voordat de plannen voor de mijnbouw door kunnen gaan.

De Dewey-Burdock -mijn is voorgesteld voor Fall River en Custer Counties in het zuidwesten van Zuid Dakota.

 

De ASLB eist dat de staf van het Nuclear Regulatory Commission (NRC) terug ter plaatse gaat en de Oglala Sioux Tribe moet raadplegen zoals het hoort.

 

Volgens Jeffrey Parsons, advocaat voor de Oglala Sioux Tribe:

“Zoals wij steeds geargumenteerd hebben sinds de aanvang van het proces, nu meer dan vijf jaar geleden, hebben Powertech/Azarga en de NRC staf nooit een adequate beoordeling van de impact op culturele bronnen uitgevoerd, en ze hebben nooit voldoende controles doorgevoerd om aquifers te beschermen tegen verontreiniging door historische boorgaten.

De uitspraak van de raad bevestigd deze belangrijke tekortkomingen in de analyse van het bedrijf.”

 

Debra White Plume van Owe Aku/ Bring Back the Way voegde hieraan toe:

”De beslissing van het ASLB aangaande de schending van NRC’s eigen maatstaven is een overwinning van een gevecht in de meerlagige, langdurende oorlog om het sacrale water, culturele en sacrale plaatsen te beschermen tegen winningsindustrieën die opereren zonder zinvolle reglementering en supervisie.”

 

De analyse door Dr. Hannan LaGarry, een geoloog, toont aan dat er op zijn minst 7.500 historische boorgaten zijn op de voorgestelde site, alsook gebreken, ten minste een zinkgat, en artesische bronnen- die de kans creëren dat water verontreiniging oncontroleerbaar kan zijn indien de ontginning toelating krijgt om door te gaan.

“De vergunninghouder zal zijn pogingen tot identificatie en correct op geven van alle boorgaten documenteren en overhandigen aan de NCR”

 

“ Wij werden gehoord en hebben erkenning gekregen”, zei Sarah Peterson van Its’ All About the Water.

Lilas Jarding van Clean Water Alliance zegt: “ We hopen dat het bedrijf en de NRC het belang van die uitspraak inzien, en dat ze gaan stoppen om te proberen die ernstige problemen met het voorgestelde project toe te dekken.”

 

“Wij moeten ons water en onze economie beschermen tegen onverstandig ontwikkelen van radioactieve uranium mijnbouw,” voegde Gena Parkhurst, voorzitter van de Black Hill Chapter van Dakota Rural Action er aan toe.

 

Dakota Rural Action is een grassroots familie landbouw en conservatie groep die zuid Dakotans organiseert voor de bescherming van onze familie boeren en ranchers, natuurlijke bronnen, en unieke levenswijze.

www.dakotarural.org

 

It’s All About the Water is een grassroots groep met basis in Fall River County, ZD

 

Owe Aku is een grassroots cultureel behoud en mensenrechten ngo organisatie, met hoofdkwartier in het Oglala Lakota Pine Ridge reservaat.

http://www.oweakuinternational.org/

 

The Clean Water Alliance is een diverse groep van burgers die