COÖRDINATIE VOOR DE OPHEFFING VAN DE BLOKKADE TEGEN CUBA

Uit Nieuwsbrief 1

11 06 17

Met deze nieuwsbrief willen we de ondertekenaars van de petitie regelmatig op de hoogte houden van het verloop van de campagne. Daarnaast vind je ook telkens een inhoudelijk artikel over de blokkade. We beginnen met een kort historisch overzicht.

Inhoud /Continu:

 • -  Hoe kan je de campagne steunen ? 

 • -  Voorlopige lijst van ondertekenaars

 • -  Campagnenieuws 

 • -   Kort overzicht van de blokkade

   

  1. OPROEP
  Hoe kan je de campagne ondersteunen?

  Onderteken de petitie via deze via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0y9vTGMaiEcLbOjAD1q_l1t-6_4Dtq9nPyILp073BJT-lg/viewform?c=0&w=1

  2. CAMPAGNENIEUWS 

  Coördinatie voor de opheffing van de Blokkade lanceert nieuwe campagne!

  Neen, de VS- boycot tegen Cuba is nog niet voorbij!

  Op 10 06 17 bericht De Standaard dat Trump overweegt om de toenaderingspolitiek van Obama terug te schroeven. Amerikaanse burgers zouden weer moeilijker Cuba kunnen bezoeken. Voor de Cubaanse toeristische sector geen goed nieuws, want de afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd om de hotelcapaciteit kwalitatief en kwantitatief te versterken. Vorig jaar bezochten meer dan 200.000 VS-burgers het eiland.

 Omdat bij velen de indruk leeft dat de boycot voorbij is, namen FOS, Oxfam     Solidariteit en de Vrienden van Cuba enkele weken geleden het initiatief om de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade nieuw leven in te blazen. De vroegere platformtekst werd geactualiseerd en beperkt zich met opzet tot een veroordeling van de blokkade. Op die manier laten we ruimte om een zo breed mogelijk spectrum van organisaties, politici en burgers aan te spreken. Ook is afgesproken om de campagne te beperken tot België, omdat het mandaat van de drie vermelde solidariteitsorganisaties tot ons land beperkt.

Onder een eerste groep van organisaties, zowel op nationaal, regionaal en lokaal niveau, hebben we vanuit het secretariaat deze platformtekst in mei verspreid. De voorlopige stand is: 26 organisaties onderschrijven de platformtekst. We rekenen op de vele Cuba-sympathisanten om lokaal/regionaal zelf met deze platformtekst aan de slag te gaan.

Ondertussen hebben we ook een petitie naar het ruime publiek gelanceerd. Op een kleine week hebben we reeds meer dan 200 reacties binnen. Via facebook wordt de oproep ruim geliked en verspreid. Maar dat is niet genoeg, natuurlijk: ondertekenen is nog veel beter!

 

Voorlopige lijst van ondertekenende organisaties:

(15 06 17)

ACOD-Onderwijs, Actieplatform Gezondheid en Solidariteit, Ander Europa, Arte-Magna International- asbl, B-salsa, Commissie Internationale Solidariteit - ABVV West-Vlaanderen, 11.11.11., FOS, GROEN, Guatebelga, HORVAL-ABVV, Jeunes FGTB Belgique, Kwasa Kwasa vzw, Masereelfonds, Masereelfonds aktief Edegem, LEF-Links Ecologisch Forum, Linx+ Oost-Vlaanderen