Trump’s ‘America First’ duwt ‘Native America Last’

Door Lisa Deville- Mandan, Hidatsa en Arikara Nation- Mandaree, Noord Dakota

Voorzitter van Fort Berthold P.O.W.E.R ( Protectors of Water & Earth Rights)

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/06/trumps-america-first-puts-native.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Trump en de besparingen

Eind mei 2017 maakte Trump en het Witte Huis hun begrotingsvoorstel bekend waarmee meteen de toekomst van Native Amerikanen en de stammen in gevaar gebracht komen.

De federale regering heeft gefaald in het nakomen van de verantwoordelijkheid en de verdragsverplichting om inheemsen te beschermen.

 

Toen onze thuislanden met geweld van ons afgenomen werden, waren

onze voorouders gedwongen de verdragen af te sluiten als een laatste toevlucht om verdere genocide te stoppen.

 

De geschiedenis van genocide en assimilatie van het inheemse volk is net zo goed verborgen als hoe we gedwongen werden te geloven dat de levenswijze van de blanke man de juiste was.

 

Toen ik twee weken geleden Trump’s besparingen hoorde aankondigen was ik geschokt.

Zijn zogenaamde “America First” budget zet Amerika duidelijk “Last”, Milieubeheer (EPA) en Ministerie van Binnenlandse zaken (DOI) strippen in het voordeel van corporate belangen en CEO’ s.

Het voorstel van de overheid om in het EPA budget te snoeien met 2,5 miljard en in het DOI’ s budget met $1,6 miljard, zal essentiële toepassingen, die in Noord Dakota nodig zijn om onze kinderen een sterk en gezond erfdeel na te laten, afzwakken.

Wij zullen onze publieke gronden en het drinkwater van onze families niet meer kunnen beschermen als de leiders in Washington verder blijven gaan met privé belangen boven de noden van de gewone Amerikaanse mensen te stellen.

 

In mijn hoedanigheid van voorzitter van Fort Berthold Protectors of Water Rights (POWER), kan ik uit de eerste hand getuigen hoe belangrijk het werk is dat EPA in Noord Dakota doet.

In de hele staat zijn wij afhankelijk van de projecten die financieel gesteund worden door de EPA; projecten om ons drinkwater en luchtkwaliteit te beschermen.

Deze projecten houden onze volksgezondheid en milieu veerkrachtig.

Bv. de ‘Clean Water Rule’ van EPA beschermt smalle stromen en andere kritische watermassa’s. Bovenlopen, regenrivieren, en seizoensgebonden stromen dragen bij tot de drinkwater bevoorrading van 290.000 mensen in Noord Dakota.

 

Liever dan stappen te ondernemen om kinderen en volgende generaties van zuiver drinkwater te voorzien, plaatst President Trump de behoeften van de corporate vervuilers op de eerste plaats.

 

Zelfs voor DAPL operationeel was werden er reeds 100 gallons olie gelekt in Noord Dakota. Terwijl dit incident nog net niet het water of wildleven raakte zal, onder het voorgestelde besparing plan van Trump, een volgende lek die wel de waterwegen in Noord Dakota zal bedreigen niet meer kunnen opgekuist worden door EPA bij gebrek aan fondsen.

Een besparing van 31 percent zal EPA’s mogelijkheden om onmiddellijk te reageren op crisis en risico van vergiftigd water voor onze kinderen decimeren.

 

President Trump’s besparingen zullen het verkopen van onze openbare gronden aan de hoogste bieder gemakkelijker maken. Wij koesteren onze openbare gronden hier in Noord Dakota. Onze parken, wateren en gronden maken deel uit van Amerika’ s erfdeel, en het is onze morele plicht om het te beschermen voor onze kinderen en kleinkinderen. Besparingen op DOI en EPA is voor de mensen van