* AUTHENTIEKE JOURNALISTIEK : DE ZWAARSTE JOB VAN NARCO NEWS

Dank aan Narco News voor 15 jaar van de zwaarste onbetaalde job in Amerika.

Door Brenda Norrell, Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Voor journalisten zijn er weinig jobs die zoveel moed vergen dan de verslaggeving over de zogenaamde drugsoorlog in Mexico.

Journalisten in Mexico worden vermoord en “verdwijnen” als ze de VS ATF (Alcohol, Tobacco and Firearms) ontmaskeren, dat aanvalswapens levert aan de kartels.

Een media- outlet in de Verenigde Staten heeft de moed om de ware rol die de US speelt in de zogenaamde drugsoorlog in Mexico bloot te leggen, zoals het destabiliseren van Mexico.

Het Narco News Bulletin van Al Giordano is wat het zegt wat het is: Authentieke journalistiek. Narco News Bulletin

Brenda Norrell: “ Ik wil Al en de staf van Narco News danken voor hun moed en omdat ze mij de kans gegeven hebben om artikels te posten op Narco News, dat sinds vele jaren via Google- nieuws wereldwijd bekeken werd.

Terwijl ik gecensureerd werd door anderen verschafte Narco News me de middelen om nieuws over mijn reizen met de Zapatista’s en over de strijd voor waardigheid, autonomie en rechtvaardigheid te publiceren.

Narco News heeft ook de realiteit aan de US/Mexico grens onder aandacht gebracht. Terwijl de mainstream zich focuste op het creëren van vreemdelingenhaat tegen migranten- en de zakken vulden van grens -contractors en private gevangenissen- kwam Narco News met de waarheid naar buiten, waaronder ook de drugsdealende grenspatrouilles , US spionnentorens op Tohono O’odham land, en drones aan de grens.

Een recente boodschap van Al vat de essentie van, zowel authentieke journalistiek als inzicht in de wereld van online journalistiek- zonder betaling goed samen.

Ik vind deze woorden inspirerend, en hoop dat deze wooren voor u een inspiratie zullen zijn om authentiek journalistiek te schrijven en te lezen.”

Al Giordano, uitgever van Narco News:

“ Onlangs las ik over een prominente Blogger die aankondigde dat hij dat werk na vijftien jaar stopzet. Hij zei dat hij moe was. Hij wou iets anders, hij wou buitengaan en een leven leiden buiten het internet.

Dat is begrijpelijk, maar ik dacht: “Hei, wij doen dit ook al vijftien jaar. Is het tijd om ermee te kappen?

Niet dus!

En ik spreek voor het voltallige team wanneer ik zeg dat wij van dit werk houden.

Wij hebben ons nooit ‘gevangen binnen het internet’ gevoeld, omdat verslaggeving, onderwijzen en leren aan de school van Authentieke Journalistiek ons, dag na dag, in contact brengt met de echte mensen van de echte wereld.

Ik denk dat een van de redenen waarom anderen burnout’s hebben en wij nog steeds sterk staan, komt omdat wij zélf ons tempo bepalen.

Wij moeten geen willekeurige maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse deadline halen. Wij publiceerden geen nieuws wanneer er niets te vertellen was.

Wanneer het tijd was om stilte te bewaren dat deden wij dat.

Wanneer er veel te vertellen was, dan produceerden we authentieke verslaggeving aan een verbazende snelheid en hoeveelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.

Wij denken dat dit een beter model van Journalistiek is dan enkel maar het “nieuws gat” vullen omdat adverteerders nu eenmaal nieuwsbladen nodig hebben, ongeacht of er al dan niet nieuws is.”

 

Support Narco News here: http://narcosphere.narconews.com/thefield/5072/my-am-rica-there-are-many-ways-receive-gift-subscription

Ondanks de toenemende internationale aandacht voor de journalisten- moorden , vertikken de regeringen het om actie te voeren om die hoge cijfers van geweld en straffeloosheid in te dijken, aldus het Committee to Protect Journalists

In de laatste 10 jaar werden 370 journalisten vermoord; in 90% van de gevallen werden er geen vervolgingen ingesteld.

De ongecontroleerde, onopgeloste moo