‘ONTSPOORDE MATRIX’

Door kahentinetha

Mohawk Nation News: www.mohawknationnews.com

 Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/01/mohawk-nation-news-deranged-matrix.html 

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

MNN, 2 januari 2017

 Verzet begint met eerlijke en recht voor de raap taal die de corporate matrix verslaat.

De Amerikaanse en Europese Matrix werd ontworpen en gecontroleerd door het private VS/bedrijf.

De wetten van winstbejag voor zijn aandeelhouders en investeerders zijn gebaseerd op diefstal, moord, leugen en bedrog.

Zwaarbewapende huurmoordenaars van de regering voeren het nationale en internationale agenda uit om miljoenen, die zich verzetten tegen diefstal van natuurlijke bronnen en de verwoesting van de natuur te vermoorden.

In Standing Rock wordt de Matrix in alle richtingen getrokken.

Corporate tribale en bandcouncils werden ongeremd macht gegeven zonder aansprakelijkheid en kregen immuniteit tegen criminele aanklachten.

Zij maken deel uit van de Matrix.

Brutaliteiten tegen ons nemen toe naarmate ze de controle over het corporate “project” verliezen.

 

De VS is de grootse wapenhandelaar ter wereld, hij verkoopt wapens aan alle partijen in het conflict.

Robots zijn wapens van massavernietiging om de wereld te controleren.

De genocide van meer dan 100 miljoen 'onkwe’hon:weh' (het oorspronkelijke volk) van het westelijk halfrond is verborgen.

 

Operatie “XMAS” aanval op onze moeder!

 

Hun corporate propaganda heeft ons openlijk misleid.

Hun valse ethiek is gebaseerd op “Sorry”, “aub, vergeef me” en bidden.

Wanneer wij mishandeld worden en doodgaan worden we aangemoedigd om stoïcijns te zijn en te bidden voor een superman om ons te redden.

Onze oorspronkelijke instructies echter zijn er om ons instinct te gebruiken en alles in het werk te stellen om te overleven.

 

De Amerikaanse samenleving staat bij ieder stap die het doet -- gebonden door corporate regels -- ten dienste van de heersers.

De Hiërarchie is ontworpen om iedereen tegen iedereen op te zetten.

De heersers en hun trawanten bedienen de corporate controlepanelen die ieder facet van onze levens controleert.

 

Wij werden altijd al ten onrechte gelabeld als terroristen en marginalen omdat wij hen nooit toelieten 'kaia’nere:kowa,' (de grote vrede) te verwoesten.

 

De westelijk taal (Engels) is ontworpen om de wil van de corporatie kracht bij te zetten.

De oorspronkelijke talen van ons volk, liederen en ceremonies zijn gebaseerd op de wil van de natuur.

De westelijke Matrix is oorlog. Het resultaat van hun afhankelijkheid van deze foute Matrix is onvruchtbaarheid, lage geboortecijfers, vreemde ziekten en mensen die geen verbondenheid meer hebben met verwanten, land en de natuurlijke wereld.

Onnatuurlijk denken leidt tot veel voorkomende pedofilie, verkrachtingen, kindermishandeling, seriedoden, racisme en ontwijding van onze moeder.

Deze verslaving van “owistah”, (hebzucht) wordt doorgegeven aan de volgende generaties.

 

 

De staatsgeschiedenis is illusie en leugens geschreven en gesteund door de corporatie.

Liever geloven in artificiële - door de mens opgemaakte fabels, dan alles wat aan de grondslag ligt in vraag te stellen, wijst op het niet- aanvaarden en zorg dragen voor de perfecte realiteit, de natuur.

“Bid en een fantoom superheld zal verschijnen” is de hersenspoeling van het publiek.

“Indien de term Fake-News maar dikwijls genoeg herhaald wordt zal het publiek onbewust, zonder nadenken de alternatieve media gaan beschouwen als onbetrouwbaar- in plaats van dat waar het echt voor staat: het verspreiden van waarheid, gebaseerd op logica in plaats van op propaganda - gedreven door integriteit in plaats van door geld.”

 

Wij hoeven niet te lijden wanneer zij die ons al zolang kwellen niet lijden.

Wij kunnen de angst, pijn en dood die zij veroorzaken vermijden door te leven volgens de originele instructies.

 

Op 29 december 1890 heeft het VS leger in opdracht van de VS corporatie meer dan 300 Sioux afgeslacht in Wounded Knee .

Floyd Red Crow Westerman zingt over de nog steeds voortdurende genocide:

 

” You put me in a boardingschool,

follow the white men’s rule.

You put me in Chicago one cold December day-

relocation, extermination.

Wounded Knee, I want to be free....."