* VEILINGHUIS IN PARIJS VERKOOPT SACRALE ITEMS VAN HOPI, PUEBLO, NAVAJO EN PLAINS

Door Brenda Norrell, Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS, met toelating van Brenda Norrell- De NAIS Gazet: www.denaisgazet.be

Veilinghuis in Parijs gaat verder met zijn culturele genocide. Voor het vijfde jaar op een rij worden Kachinas, maskers, en andere sacrale items verkocht.

 

Op de EVE veiling in Parijs worden opnieuw sacrale voorwerpen van Pueblos, Dine’ en de Plains geveild, hiermee gaan ze voor het vijfde jaar door met culturele genocide.

Ondanks de protesten zal op 15 december 2014 de verkoop doorgaan van sacrale Kachinas en maskers van Hopi, Acoma, Laguna, Zuni, Santo Domingo, Tesuque en andere Pueblos.

In de online catalogus vinden we ook ceremoniële Yeibeichei Masks van de Dine’ (Navajo).

Sacrale voorwerpen van de Kiowa en buidels die horen bij de Cheyenne Arapaho, Sioux en Plains indianen zijn ook voorzien om geveild te worden.

Verder staan er nog leggings van Sioux en Cheyenne, en een zeldzaam voorwerp van de Hupa in California ook op de lijst voor de veiling.

Onder de ceremoniële voorwerpen bevinden zich vele Hopi Kachinas en Zuni Pueblo Shalako ceremoniële voorwerpen.

De meeste ceremoniële voorwerpen zijn gedateerd tussen 1900 en 1930, maar er is ook een ketting van schelpen die gedateerd is als pre- Hopi, of Anasazi.

Op 110 pagina’s staan 275 items, waaronder ook voorwerpen die aan de Mandan, Chippewa, Blackfeet en Natives van Canada horen.

Beelden en andere voorwerpen van de Inuit , Alaska, de Maya’s in Oaxaca, en anderen van Costa Rica.

In de EVE catalogus online gaat men er prat op dat men “Pre- Colombiaanse” kunst verkoop (Let wel: deze link is gepost als bewijs. Fotograferen van sacrale voorwerpen is verwerpelijk dus, foto’s niet kopiëren en/of delen,aub!)

http://www.auctioneve.com/flash/index.jsp?id=20332&idCp=101&lng=fr

 

In Juni ll. , toen een veiling van Hopi en Dine’(Navajo) sacrale voorwerpen in voorbereiding was, heeft Klee Benally, Dine’ de veiling en het ontkennen van de genocide in Parijs aangevochten.

“ Eve vereeuwigd de culturele genocide iedere keer opnieuw wanneer een veiling van inheemse geschiedenis en identiteit plaatsheeft. We kunnen aannemen dat deze sacrale inheemse eigendommen gestolen werden of bekomen werden door huichelarij zonder voorafgaande toestemming,” zegt Benally en anderen in een verklaring.

“ EVE moet onmiddellijk de betrokken inheemse naties consulteren over alle, verleden en toekomstige veilingen van sacrale eigendommen en alles in het werk te stellen om dergelijke sacrale culturele eigendommen terug te geven.”

 

Op 27 juni 2014 verkocht EVE voor het vierde jaar Hopi en Navajo sacrale voorwerpen.

Een video die in het bezit kwam van Censored News maakt de ontkenning van de genocide duidelijk.

In de video, scheurt veilingmeester Alan Leroy de posters van de muur, Klee Benally zegt aan de woekeraar dat hij genocide pleegt.

Met duidelijk racistische en vijandige gevoelens zegt Leroy tegen Benally:” Jullie werden door niemand gedood.”

Benally zei dat al die voorwerpen gestolen werden en

dat deze culturele items nooit verkocht werden. Hij wijst erop dat de medicijn- mensen zeggen dat de voorwerpen moeten terugkomen.

Leroy ging verder: “Alle culturele eigendommen van alle religies zijn te koop.”

Benally : “Deze zaken werden niet verkocht, maar gestolen.”

 

Bekijk video hier: http://indigenousresistancejuly2014.blogspot.be/2014/07/video-klee-benally-challenges-genocide.html

 Benally schreef volgende letter naar het Eve veilinghuis in Parijs.

Eve Auction Paris: Stop met de verkoop van inheemse sacrale culturele eigendommen.

Aan al wie het aanbelangt.

EVE moet onmiddellijk ophouden met het veilen van alle inheemse en sacrale eigendom.

Eve vereeuwigd de culturele genocide iedere keer opnieuw wanneer een veiling van inheemse geschiedenis en identiteit plaatsheeft. We kunnen aannemen dat deze sacrale inheemse eigendommen gestolen werden of bekomen werden door huichelarij zonder voorafgaande toestemming.

EVE moet ook alle gepubliceerde afbeeldingen van de voorwerpen, hetzij digitaal of gedrukt, verwijderen, vooral van die zij ‘maskers’ noemen.

Veilingen van deze aard zouden niet aanvaardbaar zijn indien het sacrale culturele eigendom was van het Vaticaan , Mecca, of iedere andere gevestigde religie of culturele levenswijze.

Verder creëren deze veilingen een markt voor inheemse sacraal culturele voorwerpen die onze reeds bedreigde levenswijze nog meer in gevaar zullen brengen.

Deze veilingen van culturele genocide moet nu stoppen!

Getekend,

Klee Benally, Diné - Flagstaff, Arizona and Forest Lake Chapter

Sylvain Duez-Alesandrini - CSIA - Nitassinan www.csia-nitassinan.org

Idle No More France

 

Sympathisanten die aanwezig waren in Parijs zonden dit rapport naar Censored News:

Veilingmeester Alan Leroy ontkent de genocide van Native Amerikanen- er is een Franse wet tegen het ontkennen van genocide- hij beweert dat de maskers die hij verkoopt ,gemaakt waren voor toeristen- wat betekent dat hij zijn klanten bedriegt, want voorwerpen gemaakt voor toeristen worden verkocht in toeristenwinkels en niet op veilingen- hij zegt dat de Hopi de blanke invallers dankbaar moeten zijn omdat zij hun medische kennis naar hen gebracht te hebben- de demonstranten antwoorden daarop dat zij eerst hun dodelijke ziekten gebracht hadden, het land waar de Native Amerikanen hun genezingsplanten kweekten verwoest en de lucht die zij inademden verpest hebben.

Klee Benally die erg aangedaan was toen hij hoorde over de schandalige verkoop van sacrale artefacten, waaronder Navajo, voorwerpen besloot naar het bureel van de EVE firma te gaan (9 rue Milton,75009, Paris), om een protestbrief af te geven.

Een kleine groep van o.a. Idle No More France en CSIA- besloten om hem te vervoegen.

Toen wij in de straat arriveerden, stond er een kleine groep sympathisanten aan de hoek van de straat, op een kleine afstand van het bureau.

Een jonge man vertelde dat hij alleen binnengegaan was om informatie te vragen, maar de jonge vrouw die de leiding had weigerde hem toegang en deed de deur op slot.

Toen zij even later buitenkwam tijdens het lunchuur, sprak ze onmiddellijk de demonstranten aan, hen zeggende dat die jonge man haar uitermate geïntimideerd had en dat ze zo bang van hem was.(de jonge man had rood geverfd haar en zag er niet uit als een van haar gewone klant). Het was duidelijk dat zij zich aan ’t voorbereiden waren ingeval het tot een rechtszaak zou komen.

Toen riep zij haar baas, veilingmeester Alan Leroy, om hem op de hoogte te brengen.

Ondertussen begonnen de demonstranten posters op de ramen te plakken. Dan arriveerde de veilingmeester zelf, scheurde de posters, roepend dat dit beschadiging van gebouwen was ( zij waren enkel maar met tape vastgeplakt en konden zonder moeite verwijderd worden).

Klee probeerde hem aan het verstand te brengen dat hij enkel maar een brief wou afgeven en de zaak vreedzaam bespreken. Maar Mr.Leroy begon met de genocide van Native Amerikanen te ontkennen, beweerde dat de artefacten door de natives zelf verkocht werden, ondanks dat hij daarvan geen documenten kan voorleggen die dit bewijzen, maar zei dat “iedereen weet dat Native Amerikanen nooit papieren gehad hebben!”

Hij ging verder met te zeggen dat niemand het recht heeft om zijn recht tot verkopen van sacrale voorwerpen te betwisten daar “alle rechtbanken voor de 4° keer geoordeeld hebben dat de verkoop legaal was”!

Met alle rechtbanken bedoelde hij natuurlijk de nabije rechtbank waar Madame Rechter, die geen clou heeft over wat er dan ook speelt bij de Native Amerikanen en er steevast in gelooft dat de grondwet alleen maar private eigendom en het recht om handel te drijven beschermt.

Mr.Leroy sleurde er meermaals het recht op privacy, verzekerd door de Franse en Amerikaanse wetgeving bij.

Hij ging nog verder met te zeggen dat deze artefacten nog steeds bestaan dankzij de blanke verzamelaars (daarbij suggererend dat Native Amerikanen niet in staat zijn om hun erfdeel te bewaren) en dat zij niet langer zouden bestaan indien ze niet verkocht zouden geweest zijn aan de blanken.

Dan beweerde hij dat de maskers niet sacraal waren maar dat ze speciaal voor toeristen gemaakt werden, waarbij hij dus toegeeft dat hij zijn klanten bedriegt, daar waar zij vast niet naar een veiling komen om toeristenrommel te kopen.

In the news

Read more about the auction of the sacred in Paris and court rulings at New York Times:

http://www.nytimes.com/2014/06/30/arts/design/sale-of-hopi-religious-items-continues-despite-us-embassys-efforts.html?_r=0