RED WARRIOR KAMP HEEFT DE GRONDEN EN WATERS VAN OCETI SAKOWIN VERLATEN

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/12/red-warrior-camp-has-left-lands-and.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

 

December 2016 Officieel Red Warrior Camp Communiqué

 

Grassroots leiders LaDonna Tamakawastewin Allard, en Chase Iron Eyes van Standing Rock hebben gesproken en heel duidelijk gemaakt dat zij willen dat diegenen die uitgerust zijn voor de zware Noord Dakota winter blijven en helpen DAPL te stoppen, gezien onze huidige omstandigheden betreuren we het als Red Warrior kamp dat wij deze uitnodiging niet kunnen aannemen. Dat wil niet zeggen dat wij hun actie niet steunen, wij sturen onze krijgergroet en oorlogskreet naar het universum en de voorouders omdat de activisten hun noden zouden gelenigd worden en dat zij de vriendschap en de steun krijgen in hun strijd voor zuiver water.

 

Dave Archambault, chairman Standing Rock Sioux Tribe, heeft het onomwonden duidelijk gemaakt dat een diversiteit van tactieken in de strijd tegen de Dakota Access pijplijn noch gewenst, noch gerespecteerd worden.

Maar wij zeggen: zonder de moed en de acties van hen die werkelijk hun geest en lichaam in gevaar brachten, zou de pijplijn aangelegd worden. Zonder de krijgers die zich vastketenden en maatregelen namen om het werk aan DAPL te stoppen, zou het zwarte bloed al vloeien onder de Missouri rivier.

De kampen zelf zouden hier niet geweest zijn. Het harde werk van de krijgers heeft ETP miljoenen dollars gekost, we hebben de zwarte slang een dodelijke slag toegebracht.

 

Het politieoptreden geleid door mensen die voor het grootste deel zichzelf aangesteld hadden gebruikten ceremoniën en spiritualiteit als een wapen tegen ons, zij hebben ons ook, door hun acties en het voortdurende afschieten van hun pijlen duidelijk gemaakt dat zij nog niet klaar zijn om een wereldvisie dat dekolonisatie en revolutie in het vaandel draagt te omarmen.

 

Na maanden van actieve plicht als krijgers die vechten voor het sacrale water en sacrale grond vervuld te hebben, en vanwege het huidige politieke klimaat hier in Standing Rock is het Red Warrior camp aan’ t evolueren. We gaan tijd nemen om te recupereren, en uitweiden over wie we eigenlijk zijn als gemeenschap. Wij hebben hier heel hard en lange maanden gewerkt en nu is het tijd om aan onszelf en onze families te denken.

Wij moeten ook trouw blijven aan wie wij zijn als inheemse landbeschermers, we hebben ons volledige gewijd aan onze rol als Warriors en hebben te hard gewerkt om eender welke bedreiging van buitenaf- die onze taken en beweging compromitteert- toe te laten

 

Red Warrior Society zet zich nu in voor de opbouw van een cultuur en gemeenschap van verzet op ieder niveau. Wij werden hierheen geroepen door het volk om een in strijd te vechten in een gebied dat voor velen onder ons ver van onze thuisterritoria verwijdert is. Wij hebben veel opgeofferd in de strijd voor Mni Wiconi.

Confrontatie met aanklachten voor misdrijf, blijvende schade aan het lichaam en de langdurige effecten van oorlogsvermoeidheid dat hebben we allemaal geriskeerd voor het water.

Onze tijd hier is nu ten einde, wij hebben in deze strijd alles gedaan wat we konden doen en we voelen ons vereerd dat wij niet enkel zij aan zij gevochten hebben met de stam, maar met ieder van jullie uit alle naties van over de planeet die naar hier gekomen zijn met het vuur van het verzet brandend in jullie.

 

Wij bieden onze oprechte dank aan iedereen die ons beter gemaakt heeft als kamp, wij zijn dankbaar voor hen die ons leven hier gemakkelijker gemaakt hebben en die ons onderdak geboden hebben en ons hebben gevoed.

Aan al die naar hier kwamen en hun hulp gegeven hebben in de vorm van fondsen en met zweet en bloed, wij huldigen u.

Uw hulp, vriendschap, en offers hebben ons de moed gegeven om toch, wanneer we moe van het vechten en tegenslagen waren, zovele maanden te blijven. Zonder dit zouden wij niet in staat zijn om onze strijd verder te dragen naar andere frontlinies en zouden we niet zo sterk zijn. Er zijn geen woorden in deze gekoloniseerde taal om het diepe gevoel dat wij in ons dragen voor deze beweging die ontstaan is in deze historische tijd, water is leven.

 

Een van de lessen die we geleerd hebben is de reële behoefte aan een mobiele verzetsbeweging die klaar en bereid is om he