SUPAI, OJIBWE, LAKOTA, DINEH- 5 SEPT. OP STANDING ROCK RESISTANCE RADIO

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/ojibwe-lakota-dineh-sept-5-standing.html

NAIS: www.denaisgazet.be

De ochtend uitzending vanuit Standing Rock Spirit Resistance Radio- maandag 5 sept.2016

Luister hier: https://soundcloud.com/censored-news/ojibwe-lakota-dineh-part-1-sept-5-morning