* Na geslaagd feest in Gent, naar betogingen tegen volgende acties van Pegida?

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8053

Foto: Jean-Marie Versyp

Blokbuster en ALS houden enquête op ‘Fête Divers’ waaruit grote steun voor betoging blijkt

Foto: Jean-Marie Versyp
Foto: Jean-Marie Versyp
Terwijl Pegida Vlaanderen een 200-tal extreemrechtse racisten verzamelde waaronder Filip Dewinter, militanten van Voorpost en anderen, kwamen in het Rabotpark, net buiten de ring, 400 antiracisten samen die tegenover de haat een positieve boodschap van solidariteit brachten. Onze jongerenorganisatie ALS en antifascistische campagne Blokbuster waren uiteraard ook van de partij op dit feest.

We juichen het toe dat er iets georganiseerd werd zodat Pegida niet op straat kon komen zonder antiracistisch antwoord. Pegida kan door de mediabelangstelling en de beperkte tegenkanting wel versterkt uit deze actie komen. Als Pegida er vertrouwen uit haalt voor een nieuwe actie in Gent, moeten we voorbereid zijn.

Het is in dat kader dat ALS en Blokbuster een enquête afnamen onder de deelnemers van Fête Divers. We vroegen de antiracisten hoe we best reageren op een volgende actie van Pegida. We stelden drie opties voor:

niets doen om hen geen aandacht meer te geven;
opnieuw een feest van de diversiteit aan de rand van de stad organiseren om duidelijk te maken dat er meer mensen voor diversiteit zijn dan voor vreemdelingenhaat;
een betoging door het stadscentrum te houden om duidelijk te maken dat de bewoners van onze stad de gemeenschappen die er deel van uitmaken niet tegen elkaar laten opzetten en dat we zo de stad terugeisen voor de meerderheid van de bevolking.
We haalden 132 enquêtes op. Van de 132 duidden er 78 aan dat ze volgende keer liever wilden deelnemen aan een betoging; 48 wilden opnieuw een gelijkaardig feest en 6 gaven aan dat ze een feest in het stadscentrum wilden, hoewel dat niet expliciet bij de mogelijkheden stond. Dat is 59,09% voor een betoging, 36,36% voor een feest buiten het centrum, 4,54% voor een feest in de stad en 0% om niets te doen.

Wij steunen de meerderheidsstem van de enquête. We denken dat er inderdaad goede mobilisaties nodig zullen zijn die de stad Gent onder druk zetten om een vreedzame betoging van antiracisten en buurtbewoners toe te laten. Zo’n betoging kan dan uitmonden in een volksfeest waar nog muziek, speeches, … aan kunnen gekoppeld worden.

Een positief alternatief?

Actie van Pegida Vlaanderen met op de eerste rij Filip Dewinter en Gents VB-kopstuk Deckmyn. Foto: Jean-Marie Versyp
Actie van Pegida Vlaanderen met op de eerste rij Filip Dewinter en Gents VB-kopstuk Deckmyn. Foto: Jean-Marie Versyp
Tijdens het afnemen van de enquête hadden we heel boeiende gesprekken en discussies over Pegida, de lessen uit Duitsland maa