* Steve Melendez: ‘Vrijheid en Recht’ voor iedereen, behalve voor de Indianen

Photo: Secretary of the Interior Harold L. Ickes hands the first constitution issued under the Indian Reorganization Act to delegates of the Confederated Tribes of the Flathead Indian Reservation (Montana) 1935 Courtesy of the Library of Congress Prints and Photographic Division.

Door Steve Melenez, Pyramid Lake Paiute

President, American Indian Genocide Museum

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/03/steve-melendez-liberty-and-justice-for.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Ik had eens een gesprek met mijn broer over hoe het erop lijkt dat iedere keer wanneer de Indianen proberen een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid zij de verliezers zijn. Ik haalde het boek van Bob Woodward ‘The Brethren’ aan waarin de auteur stelde: “Renquist had niets dan minachting voor indiaanse zaken....Hij liet noot een gelegenheid voorbijgaan om een opinie die in het voordeel van de indianen was om te keren in een opinie die aantoonde dat zij in de meeste rechtszaken toch geen kans maakten. “

William H. Rehnquist zou later opperrechter van het hooggerechtshof worden.

Je stelt je vragen over een cultuur in Amerika die raciale discriminatie tegen indianen toelaat.

Maar deze cultuur van onrecht is bepaald in de wet!

Black’s Law Dictionary geeft de definitie:

“ Discovery- ontdekking--- Internationale wet: De basis voor een claim van nationaal eigendom of soevereiniteit is ontdekking, het vinden van een land, continent, of eiland dat eerder onbekend of eerder enkel bekend was bij zijn onbeschaafde inwoners.”

 

Iedereen ziet toch hoe belachelijk en onrechtvaardig zulke mentaliteit kan zijn.

Op 24 september 1992 stapte Chippewa Adam Nordwall van een vliegtuig in Rome, en nam bezit van Italië “ in naam van zijn ontdekkingsrecht”.

Hij vroeg “Met welk recht heeft Columbus Amerika ontdekt, daar waar het reeds duizenden bewoond was?”

 

Deze “doctrine van ontdekking’ zegt dat wanneer de blanke man zijn vlag in de grond steekt alles van hem is.

Indien u wilt weten waarom de Indianen altijd verliezen in de Amerikaanse rechtszaken, dan is dit omdat wanneer het de Indianen wordt aangedaan het nooit diefstal of fraude heet, maar wel de “Doctrine of Discovery.”

Om door te hebben hoe complex en fijnbesnaard het geworden is moeten we teruggaan in de geschiedenis.

 

In de jaren 1870 heeft de regering de Black Hills in beslag genomen omdat daar goud ontdekt was.

Het lijkt er op dat de film Avatar gebaseerd was op deze beruchte tijd in de Amerikaanse geschiedenis.

De regering nam de Black Hills in bezit door schending van de Treaty van Fort Laramie van 1868.

President Grant verklaarde tijdens een gezamenlijke congreszitting:

“ De ontdekking van goud in de Black Hills, een deel van het Sioux reservaat...” hierop suggereerde hij de eeuwenoude formule voor ‘uitlokking van oorlog- uithongering.’ Dan vervolgde hij: “ De minister van Binnenlandse Zaken stelt voor dat de levensmiddelen die nu uitgetrokken worden voor dat volk, niet langer verplicht zijn onder de Treaty van 1868, maar simpelweg een gunst is die mag verleent of ingehouden worden naar zijn keuze.”

 

De Sioux hebben jarenlang geprobeerd om hun Treaty rechten voor de Amerikaanse rechtbanken te brengen.

In 1920 brachten de Sioux hun zaak voor de ‘Court of Claims.’ De Court of Claims hield hen negentien jaar lang aan het lijntje en uiteindelijk werd de zaak in 1942 verworpen.

Terwijl de Court of Claims zijn vertragingtactieken uitoefende probeerde Harold Ickes, minister van binnenlandse zaken een